Nieuws

Sarie 214: Dagkampioen geiten op 11 september 2021 tijdens de NCW-Nationale Geitenkeuring in Jubbega. Fokker: D. de Jong, eigenaar J. v.d. Meer.

Foto’s van de Nationale Geitenkeuring ring 2, Tog., Nubische- en Boergeiten en kampioenschappen; 28 augustus 2021.

Catalogus 2021 nationale keuring met uitslagen en afmeldingen.

Kampioen Toggenburger lammeren: Sweelhoeve Grietje 76 van Gebr. Popken.
Reserve kampioen: Saga van Piet Greeve.
Kampioen Toggenburger geiten en Algemeen kampioen geiten: Brynja van Piet Greeve.
Reserve kampioen is Sweelhoeve Eline 22 van gebr. Popken.

  • 3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.
  • zie archief.

26 juni 2021: In mei heeft de Fokgroep Toggenburger een bericht verstuurd aan de leden betreffende stamboekopname 2021.

Met daarbij een opgaveformulier voor het aanmelden voor stamboekopname.
De stamboekopname gaat dan in principe aan huis bij de aanmelder plaats vinden. Een groot aantal leden hebben zich hiervoor aangemeld. Heel positief en goed voor de fokkerij!
Door het grote aantal opgaven en de spreiding over het hele land vergt het nogal wat organisatie en vooral veel tijd om de stamboekopnamen rond te kunnen krijgen.
Besloten is om in juli en augustus de opnamen uit te voeren en daarbij veel vrijheid te geven aan de inspecteurs om de adressen in te plannen wanneer het hen schikt. En ook de mogelijkheid te kunnen bieden om slim samen te werken met andere fokgroepen zodat de inzet van het aantal inspecteurs zo goed mogelijk wordt benut.
Er wordt behoorlijk wat gevraagd van de inspecteurs in deze periode!
Waar staan we nu?
Doordat er veel opgaven waren zijn een aantal inspecteurs al in juni begonnen.
Een aantal van u heeft dus al bezoek van inspecteurs gehad en een groot aantal moet nog even afwachten wanneer een stamboekinspecteur zelf contact met u opneemt.

30 juni 2021: 
Toggenburger boklammeren geboren in 2021.
Toggenburger boklammeren per vaderdier geboren in 2021.
Toggenburger geitlammeren geboren in 2021.
Toggenburger geit- en boklammeren per vaderdier geboren in 2021.
Grafiek van totaal aantal Toggenburger geit- en boklammeren per vaderdier per 01-07-2021

11 juli 2021: Toggenburger bokken JVR, S, Modelbokken per 11 juli 2021.

19 juli 2021: Hoe registreert u een Q-koorts vaccinatie 2021.

8 augustus 2021:

Toggenburger geitlammeren geboren in 2021 per 8-8-2021.
Toggenburger JVR en S boklammeren geboren in 2021 per 8-8-2021.
Toggenburger S boklammeren geboren in 2021 met gegevens bovenbalk per 8-8-2021.
Toggenburger S en Modelbokken geboren in 2021 met gegevens bovenbalk per 8-8-2021.

31 augustus 2021:
Toggenburger bokken met gegevens bovenbalk en ouders; op leeftijd.
Toggenburger bokken met gegevens bovenbalk en ouders; alfabetisch.
Toggenburger geit-bok lammeren geboren in 2021 per vaderdier.
Toggenburger geitlammeren geboren in 2021 per vaderdier met grafiek.
Toggenburger geiten geboren in 2020 met gegevens bovenbalk en scrapiegenotypering.
Toggenburger geiten geboren in 2019 met gegevens bovenbalk.
Toggenburger geiten geboren in 2018 met gegevens bovenbalk.
Toggenburger geiten geboren in 2017 met gegevens bovenbalk.
Toggenburger geiten geboren in 2016 met gegevens bovenbalk.
Toggenburger geiten geboren 2015-2005 met gegevens bovenbalk.
Toggenburger dieren met scrapie genotypering.
Grafiek van Toggenburger lammeren geboren in 2021 per vaderdier.
Grafiek aantal Toggenburger dochters en zoons in 2021 per vaderdier.
Toggenburger modelgeiten of bokken per 30 augustus 2021.

17 september 2021: NIET VERGETEN!!!
De modelgeiten en -bokken vormen samen de top van de Nederlandse Toggenburger fokkerij, waardoor men kan zeggen dat de dieren letterlijk en figuurlijk model staan voor het Toggenburger ras.
Alle stamboekgeiten en -bokken die met 90 of meer punten voor algemeen voorkomen zijn opgenomen komen in aanmerking en worden aan de bestaande lijst van modeldieren toegevoegd.
Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober 2021 aanvragen bij het bestuur van de fokgroep ( een kopie van het laatste keuringsrapport meesturen en een goede foto van de geit/bok die dit jaar is gemaakt aanleveren).


Eisen Bokmoeder B:
Exterieur:
Algemeen Voorkomen ≥ 87 punten
Type ≥ 85 punten
Ontwikkeling ≥ 85 punten
Benen ≥ 85 punten
Uier ≥ 85 punten.
Afstamming: Twee generaties ( moeder en grootmoeder) stamboekwaardig.
Moeder en grootmoeder dienen in het bezit te zijn van een geldig keuringsrapport.

Eigenaren van een nieuwe bokmoeder B kunnen dit vóór 1 oktober 2021 bij het bestuur van de fokgroep aanvragen ( een kopie van het laatste keuringsrapport meesturen), waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.
De aanvragen kunt u opsturen naar het secretariaat:  akoekkoek@home.nl

29-09-2021: Vergeten de eigenaren van de nieuwe Modeldieren en van de nieuwe Bokmoeders B niet om hun aanvragen voor 1 oktober in te sturen naar het secretariaat??

10 oktober 2021: Toggenburger bokken JVR, S, Modelbok per 10-10-2021.

 
Eigenaarsgroepen_2019_11_groepen[1]
Foto©  Putten 2019. Landelijke CW-geitenkeuring.