Nieuws

De Toggenburger kampioenen van de Nationale Geitenkeuring in Putten:

DSC08167 (2)
Bregje 32 van de Enkhoeve en Suzanne 91.
DSC08265.JPG Suzanne 42 en Suzanne 53.JPG
Suzanne 42 en Suzanne 53.

Uitslagen van de Nationale CW-geitenkeuring in Putten; 14 september 2019.
Verslag Nationale CW-geitenkeuring in Putten; 14 september 2019.
Foto’s van de Nationale CW-geitenkeuring in Putten; 14 september 2019.


3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.

zie archief.


De 4 nieuwe modelgeiten per 1-10-19;  De Sweach Feikje 1, Fleur A2 en Frieda 2 A2 van de Gouwakker en Suzanne 43 bij  Modelgeiten toegevoegd.


9 november 2019:
De algemene ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger werd gehouden op
zaterdag 9 november 2019 in Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene.

Uitnodiging ledenvergadering 9 november 2019.
Verslag ledenvergadering Fokgroep Toggenburger 10 november 2018.
Foto’s van de algemene ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger 9 november 2019.
Landelijke Fokgroep Toggenburger PowerPointpresentatie Algemene ledenvergadering 9 november 2019.
Landelijke Fokgroep Toggenburger 2019 PowerPointPresentatie Kopvormen en uiers.

18 november 2019:  Verslag van de algemene ledenvergadering op 9 november 2019.

23 november 2019: Bij Fokboek geplaatst:
Toggenburger lammeren geboren in 2019.
Toggenburger geiten geboren in 2018.
Toggenburger geiten geboren in 2017.
Toggenburger geiten geboren in 2016.
Toggenburger geiten geboren in 2015.
Toggenburger geiten geboren in 2014.
Toggenburger geiten geboren in 2013.
Toggenburger geiten geboren in 2012.
Toggenburger geiten geboren in 2011.
Toggenburger geiten geboren in 2010.
Toggenburger geiten geboren in 2009.
Toggenburger geiten geboren in 2008 en 2007.

Bent u niet meer de eigenaar van één van deze dieren?
Geef de mutatie dan svp. spoedig door aan de stamboeksecretaris.
Bij sommige levensnummers staat een cijfer teveel of te weinig.
Kijk het na en geef het goede levensnummer svp. spoedig door aan de stamboeksecretaris.

23 november 2019: FOKREGLEMENT Toggenburger 2019


mijn_collage.jpg JvB 2020

30 december 2019: We hebben het droevige bericht ontvangen dat de heer Jan van Burgsteden op zondag 29 december 2019 op 83 jarige leeftijd is overleden.
Correspondentieadres: Eesveenseweg 50, 8347 JD Eesveen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.


Van het bestuur.:

In memoriam: Gepassioneerd geitenman Jan van Burgsteden

Op 29 december 2019 is Jan van Burgsteden op 83 jarige leeftijd overleden.
Jan zijn hele leven heeft feitelijk in het teken van geiten gestaan, zowel als topfokker van Toggenburger geiten als ook als spinfunctionaris binnen de NOG. Sinds 1967 heeft Jan met zijn vrouw Rika in “De Voorpost” in Eesveen gewoond en sinds 1963 al behept met “het geitenvirus”, totaal ruim 57 jaar!
Vanaf 1972 was hij, tot de opheffing van de provinciale bonden, verantwoordelijk voor de stamboekadministratie van de Overijsselse Bond en later ook van de Bonden van Drenthe, Gelderland, Noord- en Zuid Holland.
Van 1982 tot 2004 was Jan landelijk stamboekadministrateur van de NOG en als zodanig feitelijk “ een wandelende almanak” voor geiten fokkend Nederland. Hij kende van tientallen fokfamilies de afstamming in vaak een 10-tal generaties of nog meer!
Logisch dat daardoor in de hoogtijdagen van de NOG in de 80’er jaren van de vorige eeuw bij Jan en Rika de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat “ roodgloeiend” stond met vragen m.b.t. de fokkerij, Jan genoot ervan!
Voor alle verdiensten voor de NOG is Jan erelid geworden en op 29 april 1998 geridderd voor alle werk voor de geitenfokkerij in Nederland. Ook als keurmeester en stamboekinspecteur is Jan “ vanaf het eerste uur” actief geweest. Met zijn karaktervolle persoonlijkheid en uitgesproken visie heeft hij voor alle rassen en het Toggenburger ras in het bijzonder honderden opnames verzorgd! De resultaten werden altijd in heel heldere bewoordingen gedeeld met de fokkers.
Niet onvermeld mag blijven de verdiensten die hij heeft gehad voor de Toggenburger geitenfokkerij, het geitenras dat Jan het meest dierbaar was.
Vanaf de oprichting van de fokcommissies was hij toegewijd adviseur van deze fokcommissie waar hij ook tientallen jaren “ het bokken- en bokmoederboek” voor heeft verzorgd met een duidelijke herkenbare “ van Burgsteden uitstraling”.
Tot slot is het belangrijk de fokkerij prestaties m.b.t. Toggenburger geiten van Jan van Burgsteden te noemen. Gedurende zijn hele leven heeft hij vast gehouden aan “zijn true type”  met de nadruk op robuustheid met behoud van voldoende melkopdruk.
Door hem gefokte bokken die een grote invloed op de fokkerij hebben gehad zijn bijvoorbeeld Nivard die met name tot wasdom is gekomen in de fokkerij van wijlen Jan Lanting en bot en robuustheid gebracht heeft en Albert ontsproten aan de roemruchte fokkerij van wijlen mevrouw Klaassens in Gieten.
Een van de laatste topgeiten van Jan was de geit Filiz, een modelgeit opgenomen met 93 punten, en verantwoordelijk voor een heel eigen foklijn.
“De Voorpost”,  de stal van Jan van Burgsteden, is sinds 2012 het eerste fokcentrum van Nederlandse Toggenburgers dat erkend is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Namens de NOG en de fokgroep Toggenburger in het bijzonder wil ik Jan danken voor alles wat hij “ voor geitenfokkend  Nederland” gedaan heeft.

Doede de Jong,
Voorzitter fokcommissie Toggenburger.


1 januari 2020:
Voorlopig en definitief opgenomen bokken
KS, Bokmoeder, Bokmoeder B
Toggenburger geiten geboren in 2019
Toggenburger geiten geboren in 2018
Toggenburger geiten geboren in 2017
Toggenburger geiten geboren in 2016
Toggenburger geiten geboren in 2015
Toggenburger geiten geboren in 2014
Toggenburger geiten geboren in 2013 
Toggenburger geiten geboren in 2012
Toggenburger geiten geboren in 2011
Toggenburger geiten geboren in 2010
Toggenburger geiten geboren in 2009
Toggenburger geiten geboren in 2008 en 2007
Aantal Toggenburger stamboekdieren bekend bij ZooEasy per 1-1-2020.

Eisen bokken en bokmoeders per 01/01/2020.


DRAAGTIJD KALENDER GEITEN ingesteld op 150 dagen.

Eigenaarsgroepen_2019_11_groepen[1]
Putten 2019. Landelijke CW-geitenkeuring.