Nieuws

Foto© 2020

3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.

— ALLE ACTIVITEITEN OF EVENEMENTEN ZIJN TOT NADER BERICHT AFGELAST —

Zomer 2020: Dispensatie voor Toggenburger boklammeren en éénjarige bokken.
Het bestuur van de Landelijke Fokgroep Toggenburger Geiten is tot het besluit gekomen om in 2020 dispensatie te verlenen voor Toggenburger boklammeren die zijn geboren uit erkende bokmoeders en voor de voorlopig opgenomen éénjarige Toggenburger bokken. Er worden in 2020 door de Fokgroep Toggenburger geen opnamedagen en/of huiskeuring georganiseerd.
We hopen dat er volgend jaar weer (bokken)keuringen georganiseerd kunnen worden waar deze bokken definitief in het stamboek worden opgenomen.

31 december: In de tijd tussen de uitslag van de stemming over JVRxJVR=JVR is het bestuur van Fokgroep Toggenburger achter de schermen druk geweest om u nu, 31-12-2020, het FOKREGLEMENT 2021 te presenteren. De wijzigingen gaan in per 01-01-2021.

1 januari 2021: Gegevens bijgewerkt vanuit ZooEasy per 1-1-2021
2020 Toggenburger geiten.
2019 Toggenburger geiten.
2018 Toggenburger geiten.
2017 Toggenburger geiten.
2016 Toggenburger geiten.
2015 Toggenburger geiten.
2014 Toggenburger geiten.
2013 Toggenburger geiten.
2012 Toggenburger geiten.
2011 Toggenburger geiten.
2010 Toggenburger geiten.
2009 Toggenburger geiten.
2008, 2007, 2006, 2005 Toggenburger geiten.
Toggenburger bokken geboren voor 2021 alfabetisch
Toggenburger bokken geboren voor 2021 op leeftijd
Predicaten KS, BM, BMB en certificaten Modelgeiten en Modelbokken.
Grafiek alle Toggenburger dieren in ZooEasy.

22 januari 2021:
Toggenburger bokken geboren voor 2021 per 02-01-2021 met bovenbalkgegevens.
2021 grafiek predicaten, certificaten; gehoornd, ongehoornd per 01-01-2021

24 januari 2021: Nu de Fokgroep Toggenburger inmiddels 25 jaar bestaat heeft het bestuur de belangrijkste gebeurtenissen over deze 25 jaar overzichtelijk gebundeld: 25 jaar Fokgroep in vogelvlucht. 1996-2005/ 2006-2015/ 2016-2020. 

2 februari 2021: 2021 Toggenburger lammeren geboren in december 2020 en januari 2021 per 02-02-2021.

7 februari 2021: Bij Uit het verleden toegevoegd: De Geitenhouder juni 1951. Bloedlijnen Toggenburger fokkerij.

10 februari 2021: Hoe registreert u een Q-koorts vaccinatie 2021?

11 februari 2021: Trend in de Toggenburgerfokkerij 2009 t/m 2020 grafiek 1.
Trend in de Toggenburgerfokkerij 2009 t/m 2020 grafiek 2. 2021 Trend in de fokkerij 2009 tm 20

16 februari 2021: 
Fokreglement Landelijk Fokgroep Nederlandse Toggenburger: “De definitief opgenomen Toggenburger bok moet voor Algemeen Voorkomen (AV) minimaal 75 punten of meer hebben behaald.
Daarnaast dient deze een minimale kruishoogte te hebben van:
minimaal 74 cm op een leeftijd van 12 maanden,
minimaal 76 cm op een leeftijd vanaf 18 maanden en
minimaal 78 cm van 2 jaar of ouder.”
Ideale kruishoogte bij volwassen bokken is 80 cm.
In deze grafiek wordt de gemiddelde kruishoogte weergegeven vanaf 2012 ( het jaar waarin werd gestart met het meten van de kruishoogte in plaats van de schofthoogte) tot en met 2019. In 2020 zijn er geen stamboek opnamen uitgevoerd. Onderstaande grafiek is met gegevens vanuit het stamboekprogramma gemaakt en aangeleverd door de heer Th. v.d. Meer.

Toggenburger Fokgroep; 2021 Theo grafiek 2012-201 Bokken hoogtemaat

en Toggenburger bokken def. en herkeurd hoogtemaat per 01-01-2021

18 februari 2021: CGN en SZH organiseren in het kader van ‘Fokken met verstand’ op  18 maart 2021 een thema-avond over de GENENBANK.
LINK: Volledige programma en aanmelden

20 februari 2021: De notulen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op 9 november 2019 in Oene zijn bij ; Notulen toegevoegd Notulen ALV 2019 ( concept).

Het bestuur van de Fokgroep wil nogmaals het paraplubestand onder de aandacht van de fokkers brengen. 
SZH: Uitleg over het paraplubestand en  SZH: Formulier aanmelden geiten.

Inteelt coëfficiënt
Inteelt coëfficiënt is het % DNA binnen één dier dat afstamt van gemeenschappelijke voorouders. Deze loopt van 0 tot 100%.
Van de 819 levende in het stamboekprogramma per 1 januari 2021 bekende Toggenburger dieren is het gemiddelde inteelt coëfficiënt 8,62%.

AVK = Ahnen Verlust-Koeffizient, oftewel het voorouderschapsverlies 
100% betekent in 5 generaties geen dubbele dieren. 5 generaties omvat 62 voorouders.
Het AVK van gemiddeld 80 % betekent dat er op die 62 voorouderplekken 50 unieke dieren aanwezig zijn, dit is berekend met de gegevens van de 819 levende Toggenburger dieren die op 1 januari 2021 bekend zijn in het stamboekprogramma ZooEasy.

21 februari 2021: Toggenburger lammeren geboren in dec. 2020 t-m 21 febr 2021

28 februari 202:
Toggenburger lammeren geboren in dec. 2020 t/m 28 februari 2021 per 28-2-21 alfabetisch.
Toggenburger lammeren geboren in dec. 2020 t/m 28 februari 2021 per 28-2-21 op leeftijd.

1 maart 2021: Bij Jaarverslagen toegevoegd: Fokgroep Toggenburger Jaarverslag 2020

Het lammerseizoen is weer aangebroken. Foto’s van in dit jaar geboren Toggenburger lammeren ( zonder personen op de foto) mogen ingestuurd worden. Hiervan kan een collage geplaatst worden op deze website.
Foto’s kunnen gestuurd worden naar: cjhoorweg@hetnet.nl

 

DRAAGTIJD KALENDER GEITEN ingesteld op 150 dagen.

Eigenaarsgroepen_2019_11_groepen[1]
Foto©  Putten 2019. Landelijke CW-geitenkeuring.