Nieuws

________________________________________________________________________________

3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.

zie archief.

25 december 2018: Verslag vergadering 10 november 2018

27 december 2018: Jan Lanting is vorige week onverwachts ernstig ziek in het ziekenhuis opgenomen en hij zal meerdere kuren moeten ondergaan.
We wensen hem tijdens deze periode veel kracht en doorzettingsvermogen toe.

12 maart 2019:
U kunt een kaart sturen naar:
Dhr. Jan Lanting,
Tellingakker 18,
7854 RD Aalden.

10 januari 2019 bij  Fokboek: 
Toggenburger bokken geboren in 2018 of eerder.
Toggenburger BM, BMB, KS geiten
Toggenburger lammeren geboren in 2019
Toggenburger geiten geboren in 2018 
Toggenburger geiten geboren in 2017
Toggenburger geiten geboren in 2016
Toggenburger geiten geboren in 2015 
Toggenburger geiten geboren in 2014.
Toggenburger geiten geboren in 2013.
Toggenburger geiten geboren in 2012.

Toggenburger geiten geboren in 2011.
Toggenburger geiten geboren in 2010.
Toggenburger geiten geboren in 2009.
Toggenburger geiten geboren in 2008 of eerder.

25 januari 2019 bij Fokboek:  
Grafiek met de hoogtemaat van alle geiten tijdens de stamboek keuringen in 2018
Grafiek met score voor Algemeen Voorkomen bij de stamboek keuringen in 2018 geiten en bokken
Grafiek met score voor Uier bij de stamboek keuringen in 2018 geiten
Grafiek met score voor vooruieraanhechting

Grafiek met geboortejaar van alle bokken
Grafiek met de hoogtemaat van alle bokken tijdens de stamboek keuringen in 2018
Grafiek met de hoogtemaat van alle bokken geboren in 2018 of eerder
Grafiek gehoornd of ongehoornd; 129 bokken vanaf 2007
Grafiek met de score voor de benen van alle bokken

Grafiek met de mutaties van alle Toggenburger dieren in de periode tussen 11-11-2018 en 10-01-2019

1 maart 2019 bij Jaarverslagen het Jaarverslag 2018

31 maart 2019. De Studiedag zal op zaterdag 25 mei 2019 worden gehouden bij familie van Honk in Bruchem.
‘Type van de Toggenburger’ is deze dag het thema, dit wordt besproken aan de hand van het true-type.
De uitnodiging volgt binnenkort.

9 april 2019:
Op 6 april 2019 is na een kort ziekbed op ruim 82 jarige leeftijd Piet de Vries uit Baars overleden.
We wensen zijn zoon Jan en dochter Grietje veel sterkte toe.
Correspondentieadres: Familie de Vries, Baarsweg 15, 8336 KJ Baars.

12 april 2019: NOG organiseert de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 april 2019 in Sociaal Centrum “De Kiekmure” in Harderwijk. Aanvang 9.30 uur.
Uitnodiging alv 20 april 2019
Huishoudelijk reglement 10 februari 2019
Financieel jaarverslag 2018
Begroting 2019
Notulen alv NOG 28 april 2018

12 april 2019: Bij Agenda de uitnodiging voor de studiedag in Bruchem.


DRAAGTIJD KALENDER GEITEN ingesteld op 150 dagen.