Nieuws

Algemeen kampioen bokken in Lexmond 2022: Sweelhoeve Nadal, fokker geb. Popken, eigenaar Johan Vonk, Meerkerk.

  • 3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.
  • zie archief.

13 april 2022: 
Toggenburger bokken per 13 april 2022 op leeftijd.
Toggenburger bokken per 13 april 2022 alfabetisch.
Toggenburger bokken per vaderdier per 13 april 2022.

15 april 2022: Toggenburger ( geit- en bok) lammeren per vaderdier per 15 april 2022.

30 april 2022: SZH: Uitleg over het paraplubestand en SZH: Formulier paraplubestand geit
Het bestuur van de Fokgroep wil nogmaals het paraplubestand onder de aandacht van de fokkers brengen.

Deze presentatie is namens de Fokgroep Toggenburger getoond tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NOG op 30 april 2022.

6 mei 2022: Uitnodiging Studiedag Fokgroep Toggenburger 28 mei 2022 en Notulen ledenvergadering 9 november 2019.

12 mei 2022:
Toggenburger boklammeren geboren in 2022 per 12 mei 2022.
Toggenburger geitlammeren geboren in 2022 per 12 mei 2022.

16 mei 2022: De studiedag van Fokgroep Toggenburger wordt op zaterdag 28 mei 2022 gehouden in Manege Heeten, Schöpkesdijk 1, 8111 RH Heeten.
Aankomst en ontvangst met koffie of thee vanaf 9.30 uur.
Aanvang 10.00 uur.

Lunch
Zoals gebruikelijk is er in de pauze weer gelegenheid om deel te nemen aan de lunch.
De kosten hiervan zijn -inclusief enkele consumpties- € 15,– ( graag contant betalen).
Vóór 21 mei 2022 kunt u zich aanmelden om de vergadering bij te wonen en/of u gebruik wilt gaan maken van de lunch.
Aanmelden bij Andre Koekkoek. Tel. 06-23026350 of via e-mail: akoekkoek@home.nl

26 mei 2022: Toggenburger -bok en geit- lammeren geboren in 2022 per 26 mei 2022.
Toggenburger bokken per 26 mei 2022 alfabetisch.
Toggenburger bokken per 26 mei 2022 op leeftijd.

28 mei 2022: Enkele foto’s van de studiedag in Heeten.

Programmaboekje studiedag 28 mei Heeten 2022.

Fokreglement per 28-05-2022.

Toggenburger visie op toekomst presentatie Th. v.d. Meer.

Zaterdag 11 juni 2022 is in en rondom het Hippisch Centrum, De Beek 125, 3852 PL Ermelo de Dag van het Schaap ook met geiten gehouden.  Dag van het Schaap
Fokgroep Toggenburger was present met een groepje Toggenburgers en heeft meegedaan aan de rassenpresentatie. 

Foto’s van de Dag van het Schaap met geiten; 11 juni 2022

12 juni 2022:  Aan- en verkoop We willen NOG-leden in de gelegenheid stellen hun geregistreerde Toggenburger dieren via deze website te koop aan te bieden.
Hiervoor hebben we enkele voorwaarden opgesteld:
De advertentie blijft max. 6 weken staan.
Bij een geslaagde aan- of verkoop de advertentie direct afmelden.
Aanleveren van duidelijke foto’s en tekst naar: cjhoorweg@hetnet.nl

19 juni 2022: Toggenburger bokken alfabetisch en chronologisch per 19 juni 2022.
Toggenburger geitlammeren geboren in 2022 per 21 juni 2022

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni 2022 zijn er namens de Fokgroep Toggenburger enkele Toggenburger geiten ter promotie op de Farm- en Countryfair in Aalten aanwezig geweest.

10 juli 2022: 
Toggenburger boklammeren geboren in 2022 per 10 juli 2022.
Toggenburger geitlammeren geboren in 2022 per 10 juli 2022.

31 juli 2022: Beste fokker, het bestuur van de fokcommissie Boergeit organiseert in samenwerking met Rinie Raijmakers uit Asten op zaterdag 20 augustus een fokkersdag met een interessant programma:
1. Rondleiding over Rinie zijn melkgeitenbedrijf
2. Presentatie van zijn groepje boergeiten en -bokken
3. Ter plekke wordt een demonstratie gegeven van KI met diepvries sperma bij enkele boergeiten met info over de (hormonale) voorbereidingen bij geplande inseminatie (inclusief bronstsynchronisatie etc..)
4. We gaan het programma afsluiten met een geitenhamburger van de bbq, aangeboden door Rinie. De dag start om 10:30 uur.
Opgave kan door een app bericht aan Theo van der Meer (06-14687968) of een mailtje op dorusvandermeer1961@gmail.com
Deze dag is voor alle fokkers interessant, ook niet Boergeitfokkers kunnen zich opgeven. We rekenen op een leuke club mensen! Tot dan!!

1 augustus 2022:
2022 Toggenburger geiten alfabetisch per 1-8-2022.

2022 Toggenburger geiten chronologisch per 1-8-2022.

2022 Toggenburger bokken alfabetisch per 1-8-2022.

2022 Toggenburger bokken chronologisch per 1-8-2022

2 augustus 2022: In 2022 wordt stamboekopname voor Toggenburger dieren door middel van een huiskeuring georganiseerd! Aanmelden kan door het opgaveformulier (zie bijlage) in te vullen en vóór 15 augustus 2022 retour te sturen.  2022 Stamboekopname uitnodiging  en 2022 Stamboekopname opgaveformulier.

22 augustus 2022: Door 8 fokkers zijn er 31 dieren aangemeld voor huiskeuring. De betreffende inspecteurs zullen deze adressen in de daarvoor aangewezen tijd bezoeken.

2022-bregje-25-vd-enkhoeve-alg-kampioen-landelijke-geitenkeuring-2022

Bregje 25 van de Enkhoeve v. Sarie’s Hindrik JH van fokker/eigenaar André Koekkoek uit Wijhe is algemeen kampioen geiten geworden tijdens de Nationale Geitenkeuring in Zwolle op 10 september 2022.

11 september 2022: 2022 Toggenburger bokken chronologisch per 11-09-22.
2022 Toggenburger bokken per 11-09-22.

Zaterdag 17 september 2022 werd de 108ste Fokveedag in Hoornaar gehouden. In één van de tenten werden meerdere schapen- en geitenrassen tentoongesteld, waaronder enkele Toggenburger geiten.

29 september 2022: Vergeet niet dat “Eigenaren van nieuwe modeldieren hiervoor een certificaat kunnen krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar bij het bestuur van de Fokgroep aanvragen ( met een duidelijke recente foto van het Modeldier en een kopie van het laatste keuringsrapport meesturen) én de regel blijft bestaan dat de eigenaar van een nieuwe bokmoeder B dit vóór 1 oktober bij het bestuur van de Fokgroep moet aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.”

DRAAGTIJD KALENDER GEITEN ingesteld op 150 dagen.

Eigenaarsgroepen_2019_11_groepen[1]
Foto©  Putten 2019. Landelijke CW-geitenkeuring.