Nieuws

Uitnodiging voor de studiedag van Fokgroep Toggenburger.

Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger nodigt leden en belangstellenden van harte uit de studiedag te bezoeken op zaterdag 26 mei 2018 op het bedrijf van gebroeders Popken, Klooster 16,7851 AJ Zweeloo ( Drenthe). Aanvang 10.00 uur.
U bent welkom vanaf 9.45 uur.

Om 10.00 uur zal de voorzitter van de Fokgroep Toggenburger dhr. Doede de Jong de studiedag openen, waarna er tijd is voor mededelingen betreffende de Fokgroep.
Daarna zullen de gebroeders Marko en Harmjan Popken uitleg geven over het ontstaan van hun succesvolle geitenhouderij.
Wie kent niet de Toggenburger dieren met de stalnaam ‘Sweelhoeve’?
Ook de nakomelingen vanuit hun stal, en met name de bokken, hebben een positieve invloed uitgeoefend op de Toggenburgerfokkerij in Nederland.
Tijdens deze studiedag zullen de onderwerpen bloedvoering, afstamming en keuzes in de fokkerij in samenwerking met dhr. Jan Lanting worden behandeld.
De focus die vorig jaar tijdens de studiedag in Boven-Leeuwen door de aanwezige geitenfokkers werd bepaald zal nu aan de praktijk getoetst worden. Herkennen we bij deze dieren “robuustheid, macht, grofheid, gebruik beenwerk en beenkwaliteit”?
Na een rondleiding over het bedrijf zal de studiedag omstreeks 14.30 uur worden afgesloten met een drankje en is er gelegenheid om na te praten.

Kosten voor deze studiedag én de lunch zijn, inclusief enkele consumpties: € 15,00 pp.

Opgeven voor deze studiedag én de lunch is mogelijk tot uiterlijk 21 mei 2018
bij R. Geerling; tel. 0571-291882 of via e-mail: geerl568@planet.nl

Zie ook bij agenda.

Inzending toggenburger geiten.
2017 Jubbega