Nieuws

 

Foto©  Toggenburger lammeren 2020.


3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.


— ALLE ACTIVITEITEN OF EVENEMENTEN ZIJN TOT NADER BERICHT AFGELAST —

9 april 2020: Lijst met uitslag Q/K en K/K dieren WUR onderzoek 2014 per fokker.
Scrapie uitslagen delen met uw collega-Toggenburgerfokkers?
De mogelijkheid bestaat om de recentere Scrapie uitslagen van uw Toggenburgergeiten per eigenaar op de website bij Fokboek te plaatsen.

14 april 2020: Helaas kan de Studiedag van Fokgroep Toggenburger in Nieuwleusen op 30 mei 2020 niet doorgaan vanwege de getroffen maatregelen die nodig zijn in verband met wereldwijde uitbraak van het Corona virus.

25 april 2020: Grafiek met het totaal aantal geregistreerde lammeren in ZooEasy in de periode 1-1 tot 25-4-2020
In de periode van 1 januari t/m 25 april 2020 zijn er 1100 lammeren geregistreerd.

25 april 2020: In de media hebben we allemaal notitie kunnen nemen van de maatregelen die zijn ingesteld na de uitbraak van het coronavirus. Eén van die maatregelen is dat evenementen tot 1 september 2020 niet door kunnen gaan.
Gevolg is dat geiten- maar ook bokkenkeuringen helaas niet doorgaan.
Het bestuur van de Landelijke Fokgroep Toggenburger geiten is tot het besluit gekomen om in 2020 dispensatie te verlenen voor Toggenburger boklammeren die zijn geboren uit erkende bokmoeders en voor de voorlopig opgenomen éénjarige Toggenburger bokken.
We hopen dat we volgend jaar weer (bokken)keuringen mogen en kunnen organiseren waar deze bokken (zie bijlagen) definitief in het stamboek worden opgenomen.
Toggenburger bokken geboren in 2019 en 2020; 26 april 2020*geboortedatum.
Toggenburger bokken geboren in 2019 en 2020; 26 april 2020*alfabetisch.

29 april 2020:
Toggenburger KS, Bokmoeder en Bokmoeder B.
Toggenburger bokken geboren in 2019 of eerder alfabetisch.
Toggenburger bokken geboren in 2019 of eerder op leeftijd.
Toggenburger boklammeren geboren 2020.
Toggenburger geitenlammeren geboren in 2020.
Toggenburger huidige Modelgeiten 2020.
Toggenburger alle Modelgeiten vanaf invoering certificaat tot 2020.
Toggenburger Modelbokken 2020. 
Toggenburger geiten geboren in 2019.
Toggenburger geiten geboren in 2018.
Toggenburger geiten geboren in 2017.
Toggenburger geiten geboren in 2016.
Toggenburger geiten geboren in 2015.
Toggenburger geiten geboren in 2014.
Toggenburger geiten geboren in 2013.
Toggenburger geiten geboren in 2012.
Toggenburger geiten geboren in 2011.
Toggenburger geiten geboren in 2010.
Toggenburger geiten geboren in 2009.
Toggenburger geiten geboren in 2008 en 2007.
Staan er in deze lijsten dieren die al zijn overleden dan verzoeken wij u om deze mutatie door te geven aan de stamboeksecretaris.

Fokgroep Toggenburger geiten: Grafiek met gegevens per 1 mei 2020.

3 mei 2020: Vergeten jullie niet om de Toggenburger geiten aan te melden bij SZH in het paraplubestand?
 SZH: Uitleg over het paraplubestand en  SZH: Formulier aanmelden geiten.

16 mei 2020: Stamboekprogramma ZooEasy
Bent u lid van een vereniging van de NOG en wilt u toegang tot het nieuwe stamboekprogramma? Dat kan zonder bijkomende kosten!
Stuurt u dan, met het mailadres waarop u in de toekomst ook uw digitale afstammingspapieren wilt ontvangen, een e-mail met het verzoek om een eigen account in ZooEasy aan beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en de vereniging waarop uw geiten geregistreerd staan (of uw lidnummer).
U ontvangt dan binnen afzienbare tijd twee berichten terug:
*Een mail van de NOG-beheerder van het stamboekprogramma met een korte handleiding.
*Een automatische mail van ZooEasy met een link om in te loggen en het wachtwoord.
Zie voor ondersteuning: ZooEasy.nl ondersteuning.

29 mei 2020:
Toggenburger boklammeren geboren in 2020.
Toggenburger geitenlammeren geboren in 2020.

4 juni 2020: Vakblad Geitenhouderij: Nationaal geitenevent verschuift naar 2021.

7 juni 2020: Grafiek van het totaal aantal geregistreerde lammeren in ZooEasy in de periode 1 januari-7 juni 2020.

27 juni 2020: Vakblad Geitenhouderij MIJN GEIT; familie van HONK.

28 juni 2020:
Toggenburger boklammeren geboren in 2020.
Toggenburger geitenlammeren geboren in 2020.
Grafiek van het totaal aantal geregistreerde lammeren in ZooEasy in de periode 1 januari- 28 juni 2020

9 juli 2020: Kring A&V; 2020 Videokeuring boklammeren en bokken zomer 2020.

Nu er dit jaar geen keuringen en in het bijzonder geen bokkenkeuring in Lexmond wordt gehouden wil het bestuur van de Kring van Geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’ u allen uitnodigen om deel te nemen aan de videokeuring voor boklammeren en volwassen bokken. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze videokeuring wilt u dit dan met vermelding van het aantal bokken via een mailtje of via Whatsapp kenbaar maken? In de week van 18 juli t/m 25 juli 2020 kunt u de filmpjes maken en ze uiterlijk 25 juli 2020 insturen.

 

Kring A&V; 2020 zomer Videokeuring voor bokken

 

 

DRAAGTIJD KALENDER GEITEN ingesteld op 150 dagen.

Eigenaarsgroepen_2019_11_groepen[1]
Foto©  Putten 2019. Landelijke CW-geitenkeuring.