Nieuws

Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober 2018 aanvragen bij het bestuur van de fokgroep ( een kopie van het laatste keuringsrapport meesturen en een goede foto van de geit/bok die dit jaar is gemaakt aanleveren).
Eigenaren van een nieuwe bokmoeder B kunnen dit vóór 1 oktober 2018 bij het bestuur van de fokgroep aanvragen ( een kopie van het laatste keuringsrapport meesturen), waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.

DSC03077.JPG=1

  • 3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.
  • zie archief.
  • 15 mei 2018 bij Fokgroep Toggenburger geiten FOKREGLEMENT Toggenburger 2018
  • 16 mei 2018 bij Bokken en Bokmoeders  Boklammeren per 15 mei 2018.
  • 21 mei 2018 bij Nieuws SZH: Uitleg over het paraplubestand en SZH: Formulier paraplubestand geit
  • 26 mei 2018: Foto’s van de Studiedag in Zweeloo bij familie Popken.
  • 30 mei 2018 bij Van het bestuur  Opgaveformulier voor opnamedag  Fokgroep Toggenburger 2018
  • 7 juni 2018 !!!Let op de e-mailadressen voor de bestuursleden die eindigen op ……..@toggenburger.nl zijn buiten werking!!!
  • 11 juni 2018 Fotoverslag van de Dag van het Schaap, ook met Geiten, Ermelo 9 juni 2018, waar het Toggenburgerras gepresenteerd werd.
  • 14 juni 2018: Vergeet niet dat “Eigenaren van nieuwe modeldieren hiervoor een certificaat kunnen krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de Fokgroep ( en kopie van het laatste keuringsrapport meesturen) én de regel blijft bestaan dat de eigenaar van een nieuwe bokmoeder B dit vóór 1 oktober bij het bestuur van de Fokgroep moet aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.”
  • 14 juni 2018 bij Bokken en Bokmoeders Boklammeren per 14 juni 2018 en Bokken per 14 juni 2018
  • 22, 23 & 24 juni 2018. Het Toggenburger ras wordt tijdens de Farm- en Countryfair in Aalten gepromoot. Zie agenda.
  • 4 juli 2018. Herinnering voor de opnamedag die in september georganiseerd zal worden. Opgaveformulier voor opnamedag Toggenburger geiten in september 2018.
  • 13 augustus 2018: Opnamedag:
   Het bestuur wil inventariseren of er belangstelling is voor “een opnamedag” in september 2018 waarbij rond gereden wordt langs de geitenhouders die zich tijdig hebben aangemeld.Voorwaarden voor huiskeuringen:
   • Opnamen voor Toggenburger geiten en/of bokken.
   • Alleen wanneer er tijdens keuringen geen gelegenheid voor opnamen was.
   • Minder dan tien Toggenburger dieren per geitenhouder.
   • Kosten opname aan huis per stop/per geitenhouder is € 50,– U kunt tot en met 15 augustus 2018 melden bij het secretariaat van Fokgroep Toggenburger t.a.v. dhr. A. Koekkoek per e-mail: akoekkoek@home.nl of u en zo ja hoeveel dieren u wilt aanbieden voor stamboekopname of herkeuring tijdens deze opnamedag.
  • 18 augustus 2018: Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober 2018 aanvragen bij het bestuur van de fokgroep.
   Eigenaren van een nieuwe bokmoeder B kunnen dit vóór 1 oktober 2018 bij het bestuur van de fokgroep aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.
  • 20 september 2018: CW-geitenkeuring tijdens
   Nationaal Geiten Event 2018.
   Wanneer: zaterdag 29 september 2018 van 9.30 – 17.00 uur
   Waar: IJsselhallen Zwolle, Rieteweg 4, 8011AB Zwolle
   Toegang: gratis
   Parkeren: 5 euro.