Nieuws

Geitenkeuring te Lopik.

25 april 2021: Verzoek aan de eigenaren van (Model)geiten en (Model)bokken om een REPRESENTATIEVE foto van uw dier toe te voegen op ZooEasy.
De foto’s van de dieren die op uw stallijst staan kunt u zelf plaatsen.
Foto’s van uw overleden dieren kunt u naar de beheerder van ZooEasy sturen.
Kijk voor informatie op: ZooEasy, ondersteuning; hoe voeg ik foto’s toe aan een dier.

STALNAMEN: Het gebruik van stalnamen als toevoeging voor of achter de roepnaam van geiten en/of bokken neemt nog steeds toe. De dieren zijn hierdoor herkenbaar. Een stalnaam is UNIEK, en het is niet gebruikelijk om de stalnaam van een andere fokker te gaan gebruiken voor de bij u geboren lammeren, ook niet voor de nakomelingen van een gekocht dier met een bewuste stalnaam. Verzin zelf een toepasselijke naam en neem deze in gebruik en wees hiermee UNIEK…..

24 april 2021 vond de ALV van de NOG plaats met het NOG bestuur en afgevaardigden van de afdelingen en de fokcommissies.
 
 
Het lammerseizoen is weer aangebroken. Foto’s van in dit jaar geboren Toggenburger lammeren ( zonder personen op de foto) mogen ingestuurd worden. Hiervan kan een collage geplaatst worden op deze website.
Foto’s kunnen gestuurd worden naar: cjhoorweg@hetnet.nl
 
 
Het Geitenevent 2021 dat gehouden zou worden op 11 september 2021 in Zwolle GAAT NIET DOOR.
De Stichting Landelijke Geitenkeuring hoopt deze zomer ( in augustus) in een manege in Putten-Gld  een landelijke geitenkeuring te organiseren. Meer informatie volgt.
 
28 mei 2021:
Alle aanmeldingen voor de stamboekopnamen tijdens de huiskeuringen, die deze zomer zullen worden uitgevoerd, zijn ontvangen. Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger is uitermate verrast over het grote aantal aanmeldingen.
41 fokkers( allen NOG leden) hebben 239 dieren -onderverdeeld in geiten, boklammeren en volwassen bokken- aangemeld.
Nu zullen de inspecteursduo’s worden uitgenodigd en de routes worden uitgestippeld.
De inspecteurs worden voor de uitdaging gesteld om de stamboekopnamen deze zomer uit te voeren.
Meer informatie hierover volgt.
 
1 juni 2021:
 

4 juni 2021:
Geweldig nieuws. NOG heeft van de RVO bericht ontvangen dat de erkenning voor Fokgroep Toggenburger opnieuw is verleend. Voor alle vijf de NOG-rassen zullen de erkenningen gehandhaafd blijven.

19 juni 2021: Het NOG-bestuur onderzoekt de mogelijkheid om op zaterdag 11 september 2021 in Jubbega een landelijke NCW-keuring te organiseren.
De noordelijke bonden hebben laten weten dat zij tot hun spijt, vanwege de coronamaatregelen, niet in staat zijn om dat te doen.
Voor het houden van een goede keuring is het wenselijk dat er tenminste 60 dieren aanwezig zijn.
Daarom doet het bestuur hierbij een oproep aan alle NCW-houders om vóór 1 juli a.s. kenbaar te maken met hoeveel dieren zij aan deze keuring willen deelnemen.
De opgave kan worden verstuurd naar Engel Kupers via Engelkupers@gmail.com.
Na 1 juli zal het bestuur zo snel mogelijk bekend maken of de keuring doorgang kan vinden.

26 juni 2021: In mei heeft de Fokgroep Toggenburger een bericht verstuurd aan de leden betreffende stamboekopname 2021.
Met daarbij een opgaveformulier voor het aanmelden voor stamboekopname.
De stamboekopname gaat dan in principe aan huis bij de aanmelder plaats vinden. Een groot aantal leden hebben zich hiervoor aangemeld. Heel positief en goed voor de fokkerij!
Door het grote aantal opgaven en de spreiding over het hele land vergt het nogal wat organisatie en vooral veel tijd om de stamboekopnamen rond te kunnen krijgen.
Besloten is om in juli en augustus de opnamen uit te voeren en daarbij veel vrijheid te geven aan de inspecteurs om de adressen in te plannen wanneer het hen schikt. En ook de mogelijkheid te kunnen bieden om slim samen te werken met andere fokgroepen zodat de inzet van het aantal inspecteurs zo goed mogelijk wordt benut.
Er wordt behoorlijk wat gevraagd van de inspecteurs in deze periode!
Waar staan we nu?
Doordat er veel opgaven waren zijn een aantal inspecteurs al in juni begonnen.
Een aantal van u heeft dus al bezoek van inspecteurs gehad en een groot aantal moet nog even afwachten wanneer een stamboekinspecteur zelf contact met u opneemt.

30 juni 2021: 
Toggenburger boklammeren geboren in 2021.
Toggenburger boklammeren per vaderdier geboren in 2021.
Toggenburger geitlammeren geboren in 2021.
Toggenburger geit- en boklammeren per vaderdier geboren in 2021.
Grafiek van totaal aantal Toggenburger geit- en boklammeren per vaderdier per 01-07-2021

11 juli 2021: Toggenburger bokken JVR, S, Modelbokken per 11 juli 2021.

19 juli 2021: Hoe registreert u een Q-koorts vaccinatie 2021?

 
 
Eigenaarsgroepen_2019_11_groepen[1]
Foto©  Putten 2019. Landelijke CW-geitenkeuring.