Nieuws

Foto’s van de studiedag in Bruchem; 25 mei 2019.

DSC04743

25 mei 2019 Studiedag in Bruchem.

Prachtige locatie, mooi weer, prima geiten, enorme gastvrijheid, goed verzorgde catering, heerlijke lunch, kortom een prachtige leerzame en interessante studiedag bij de familie van Honk.

’s Morgens werden we -37 belangstellenden- welkom geheten door voorzitter Doede de  Jong. Na zijn openingswoord en de mededelingen vanuit de Fokgroep werd het bestuursvoorstel om bij boklammeren geen minimum hoogtemaat meer te hanteren uitgebreid behandeld. Na de duidelijke uitleg gingen de aanwezigen akkoord met dit voorstel.

Klaas en Nelly van Honk stelden zich voor en vertelden hoe zij er toe zijn gekomen om juist Toggenburger geiten te gaan houden en ze vertelden welke doel zij voor ogen hebben. Hun geiten stonden ruim opgesteld zodat wij een goed overzicht kregen op de dieren.

Vervolgens werden steeds twee dieren van dezelfde leeftijd met elkaar vergeleken, alle voor en tegens werden tegen elkaar afgewogen.
Welke geit, type was tijdens deze dag de rode draad, heeft onze voorkeur en waar moeten we opletten.

Rond het middaguur verplaatsten we ons naar het nabij gelegen Boerengolf in Hedel voor een voedzame lunch. Er was volop gelegenheid om bij te praten, de aanwezigen waren afkomstig vanuit heel Nederland, vanaf Friesland tot de Zeeuwse Eilanden.

Bij terugkeer hebben we op een grasveld nog meerdere dieren in leeftijdgroepjes besproken.

Na afloop werd de familie van Honk heel hartelijk bedankt, vooral voor hun aanbod om deze studiedag op hun bedrijf te mogen organiseren, hun tijd, hun energie en alles wat zij voor deze dag aan voorbereidingen hadden gedaan en zij kregen een fraai pakket als dank aangeboden.

Voordat allen naar huis gingen was er nog gelegenheid om met elkaar enkele drankjes te drinken en na te praten.

Familie van Honk, heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid.

Toggenburger Fokgroep; 2019 Uitnodiging voor de studiedag 25 mei 2019

_______________________________________________________________________________

3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.

zie archief.

1 maart 2019 bij Jaarverslagen het Jaarverslag 2018

31 maart 2019. De Studiedag zal op zaterdag 25 mei 2019 worden gehouden bij familie van Honk in Bruchem.
‘Type van de Toggenburger’ is deze dag het thema, dit wordt besproken aan de hand van het true-type.
De uitnodiging volgt binnenkort.

9 april 2019:
Op 6 april 2019 is na een kort ziekbed op ruim 82 jarige leeftijd Piet de Vries uit Baars overleden.
We wensen zijn zoon Jan en dochter Grietje veel sterkte toe.
Correspondentieadres: Familie de Vries, Baarsweg 15, 8336 KJ Baars.

12 april 2019: NOG organiseert de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 april 2019 in Sociaal Centrum “De Kiekmure” in Harderwijk. Aanvang 9.30 uur.
Uitnodiging alv 20 april 2019
Huishoudelijk reglement 10 februari 2019
Financieel jaarverslag 2018
Begroting 2019
Notulen alv NOG 28 april 2018

12 april 2019: Bij Agenda de uitnodiging voor de studiedag in Bruchem.

23 april 2019: Presentatie van Fokgroep Toggenburger tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOG op 20 april 2019.

25 april 2019: bij Fokboek, Bokken en bokmoeders Toggenburger boklammeren geboren in 2019.
Gegevens bijgewerkt t/m 25 april 2019.

13 mei 2019:
bij Fokboek (De gegevens zijn afkomstig van stamboekprogramma ZooEasy en bijgewerkt t/m 13 mei 2019).
Toggenburger geitlammeren geboren in 2019
Toggenburger boklammeren geboren in 2019
Toggenburger bokken geboren 2018 of eerder 
BM, BMB, KS 

18 mei 2019: bij Verslagen Aanvulling genenbank; door Anouk Schurink. Nieuwsbericht uitbreiding collecties geit 2019

28 mei 2019: Catalogus voor de Studiedag Fokgroep Toggenburger 2019 Bruchem

28 mei 2019:
bij Fokboek (De gegevens zijn afkomstig van stamboekprogramma ZooEasy en bijgewerkt t/m 28 mei 2019).
Toggenburger bokken geboren in 2018 of eerder
Toggenburger geitlammeren geboren in 2019 
Toggenburger boklammeren geboren in 2019 

8 juni 2019: Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 31 mei jl. Jan Lanting op 66-jarige leeftijd is overleden.
Jan was een zeer gewaardeerd vakman en een liefhebber van met name het Toggenburger ras, dat hij zelf jarenlang fokte.
Vanaf 1986 was hij actief als keurmeester en inspecteur van de NOG, en hij werd in 2018 rasgebonden inspecteur voor de Toggenburger geiten en -bokken.
Daarnaast had hij een grote passie voor Shetland pony’s en heeft hij zich ingespannen voor het Nederlands Shetland Pony Stamboek.

Wij herinneren hem als een zeer betrokken man, en wensen zijn familie veel sterkte.

20 juni 2019: gegevens uit ZooEasy per 20 juni 2019.
Oudere Toggenburger bokken geboren in 2018 of eerder.
Toggenburger boklammeren geboren in 2019. 


DRAAGTIJD KALENDER GEITEN ingesteld op 150 dagen.