Nieuws

3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.

— ALLE ACTIVITEITEN OF EVENEMENTEN ZIJN TOT NADER BERICHT AFGELAST —

16 februari 2021: 
Fokreglement Landelijk Fokgroep Nederlandse Toggenburger: “De definitief opgenomen Toggenburger bok moet voor Algemeen Voorkomen (AV) minimaal 75 punten of meer hebben behaald.
Daarnaast dient deze een minimale kruishoogte te hebben van:
minimaal 74 cm op een leeftijd van 12 maanden,
minimaal 76 cm op een leeftijd vanaf 18 maanden en
minimaal 78 cm van 2 jaar of ouder.”
Ideale kruishoogte bij volwassen bokken is 80 cm.
In deze grafiek wordt de gemiddelde kruishoogte weergegeven vanaf 2012 ( het jaar waarin werd gestart met het meten van de kruishoogte in plaats van de schofthoogte) tot en met 2019. In 2020 zijn er geen stamboek opnamen uitgevoerd. Onderstaande grafiek is met gegevens vanuit het stamboekprogramma gemaakt en aangeleverd door de heer Th. v.d. Meer.
Toggenburger Fokgroep 2021 Grafiek over gemiddelde kruishoogte bij bokken
en Toggenburger bokken def. en herkeurd hoogtemaat per 01-01-2021

18 februari 2021: CGN en SZH organiseren in het kader van ‘Fokken met verstand’ op  18 maart 2021 een thema-avond over de GENENBANK. LINK: Volledige programma en aanmelden

20 februari 2021: De notulen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op 9 november 2019 in Oene zijn bij ; Notulen toegevoegd Notulen ALV 2019 ( concept).

Het bestuur van de Fokgroep wil nogmaals het paraplubestand onder de aandacht van de fokkers brengen. 
SZH: Uitleg over het paraplubestand en  SZH: Formulier aanmelden geiten.

Inteelt coëfficiënt
Inteelt coëfficiënt is het % DNA binnen één dier dat afstamt van gemeenschappelijke voorouders. Deze loopt van 0 tot 100%.
Van de 819 levende in het stamboekprogramma per 1 januari 2021 bekende Toggenburger dieren is het gemiddelde inteelt coëfficiënt 8,62%.

AVK = Ahnen Verlust-Koeffizient, oftewel het voorouderschapsverlies 
100% betekent in 5 generaties geen dubbele dieren. 5 generaties omvat 62 voorouders.
Het AVK van gemiddeld 80 % betekent dat er op die 62 voorouderplekken 50 unieke dieren aanwezig zijn, dit is berekend met de gegevens van de 819 levende Toggenburger dieren die op 1 januari 2021 bekend zijn in het stamboekprogramma ZooEasy.

21 februari 2021: Toggenburger lammeren geboren in dec. 2020 t-m 21 febr 2021

28 februari 202:
Toggenburger lammeren geboren in dec. 2020 t/m 28 februari 2021 per 28-2-21 alfabetisch.
Toggenburger lammeren geboren in dec. 2020 t/m 28 februari 2021 per 28-2-21 op leeftijd.

1 maart 2021: Bij Jaarverslagen toegevoegd: Fokgroep Toggenburger Jaarverslag 2020

3 maart 2021: Toggenburger boklammeren en bokken per 03-03-2021 alfabetisch.
Toggenburger boklammeren en bokken per 03-03-2021 op leeftijd.

9 maart 2021: Dit jaar houdt de NOG de ALV op 24 april DIGITAAL. En zij zullen daarbij gebruik maken van het programma Microsoft Teams of Google Meet en laten dat ruim op tijd voor de vergadering aan de deelnemers van de ALV weten.
Om de vergadering effectief te kunnen laten plaatsvinden moeten ze het aantal deelnemers die inloggen op de vergadering per vereniging beperken tot één persoon. Ook van de fokcommissies verwachten ze één vertegenwoordiger per ras.

14 maart 2021:
Toggenburger geitlammeren 1 december 2020 -14 maart 2021.
Toggenburger boklammeren JVR 1 januari-14 maart 2021 alfabetisch.
Toggenburger boklammeren JVR 1 januari-14 maart 2021 op leeftijd.
2021 Toggenburger JVR geit en boklammeren december 2020 -14 maart 2021 per 14 maart 2021 per vaderdier

24 maart 2021: Oproep stamboekopnamen 2021 en  Antwoordstrookje mbt. opgave stamboekopnamen.

 

28 maart 2021:
Toggenburger geitlammeren geboren tussen 01-01-21 en 28-03-21.
Toggenburger boklammeren geboren 01-01-21 en 28-03-21.
Toggenburger geiten geboren in 2020.
Toggenburger geiten geboren in 2019.
Toggenburger geiten geboren in 2018.
Toggenburger geiten geboren in 2017.
Toggenburger geiten geboren in 2016.
Toggenburger geiten geboren in 2015.
Toggenburger geiten geboren in 2014.
Toggenburger geiten geboren in 2013.
Toggenburger geiten geboren in 2012.
Toggenburger geiten geboren in 2011.
Toggenburger geiten geboren in 2010, -09, -08, -07, -06, -05.
Toggenburger bokken geboren 2020 of eerder.
Toggenburger alle bokken geboren 2021 of eerder.
Grafiek met totaal aantal dieren per 28 maart 2021.

2 april 2021: Uiterlijk 3 april kunt u uw opgave voor stamboekopnamen doorgeven. Oproep stamboekopnamen 2021 en Antwoordstrookje mbt. opgave stamboekopnamen.

4 april 2021:

2021 NOG Totaal aantal lammeren 1-1-21; 4-4-21 (1)2021 NOG Totaal aantal lammeren tussen 1-1-21 en 4-4-21.

Het lammerseizoen is weer aangebroken. Foto’s van in dit jaar geboren Toggenburger lammeren ( zonder personen op de foto) mogen ingestuurd worden. Hiervan kan een collage geplaatst worden op deze website.
Foto’s kunnen gestuurd worden naar: cjhoorweg@hetnet.nl

6 april 2021: Toggenburger geit- en boklammeren geboren 1-1 en 6-4 2021 per vaderdier per 6 april 2021 m-v.

 

DRAAGTIJD KALENDER GEITEN ingesteld op 150 dagen.

Eigenaarsgroepen_2019_11_groepen[1]
Foto©  Putten 2019. Landelijke CW-geitenkeuring.