Auteur: felixzomertje

Archief

Advertenties

Studiedag van Fokgroep Toggenburger in Boven Leeuwen.

DSC04000.JPG-1
2017 Studiedag Boven Leeuwen.

DSC04002.JPG-1

Foto’s van de studiedag in Boven Leeuwen; 27 mei 2017.

De jaarlijkse studiedag, die altijd op de laatste zaterdag van mei gehouden wordt, werd 27 mei 2017 op het terrein bij de familie van Leeuwen gehouden.

Ruim 40 belangstellenden (waaronder vertegenwoordigers van andere NOG Fokcommissies) voor het Toggenburger ras kwamen om 10.00 uur in Boven Leeuwen bijeen en zij werden door voorzitter Doede de Jong welkom geheten. Bijzonder was de aanwezigheid van bezoekers uit Letland. Na enkele algemene mededelingen kon het programma beginnen.

Aan de aanwezigen werd gevraagd om groepjes te vormen en met elkaar te bespreken waar we de komende tijd de nadruk in de Toggenburgerfokkerij op willen leggen. Per groep werden hun bevindingen besproken. Deze varieerden tussen oa. ‘meer grofheid van het skelet’, tot ‘verbeteren of behouden van de vooruiers’ tot ‘meer macht’. De aanwezige geiten en bokken werden per leeftijdsgroep in de ring geplaatst en besproken.

Tegen lunchtijd zijn we naar restaurant ‘Moeke Mooren’ in Appeltern gegaan waar we van een heerlijke uitgebreide koffietafel hebben genoten.

Na de lunch werd het programma voort gezet en werd er ook aandacht besteed aan het voorbrengen en toiletteren van de dieren. Door het goed en met aandacht voorbrengen en het goed kennen van de dieren kunnen de positieve onderdelen benadrukt worden zodat een hogere plaatsing in de ring het gevolg is.

Tussendoor was er volop gelegenheid om de inwendige mens te voorzien van consumpties die tijdens deze tropische dag onontbeerlijk waren.

Na afloop van het programma was er een rondleiding over het bedrijf gepland.

Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger bedankte de organisatie voor hun inzet en de familie van Leeuwen voor hun gastvrijheid.

Dit is een kort verslag van de studiedag door de webmaster. Het verslag van het bestuur is geplaatst bij verslagen.

DSC03995.JPG-1
2017 Studiedag Boven Leeuwen.

DSC04045.JPG-1

Nieuws

mijn_collage.jpg kampioenen land keuringen 2017
Impressie van nationale NCW keuring in Jubbega en land. CW keuring in Heeten; 2017.
DSC07984.JPG- opstelling toggenburger lammeren.
2017 Heeten landelijke CW-geitenkeuring. Kampioenschap Toggenburger lammeren.

Kampioen Sweelhoeve Eline 18 van gebr. Popken ( rub. 7; 1)
reserve kampioen is Suzanne 72 van J.C. Vonk ( rub. 6; 1)
3. Sweelhoeve Eline 15 ( rub. 5; 1)
4. Kina’s Lobke JH ( rub. 5; 2)
5. Sarie’s Leah JH ( rub. 7; 2)
6. Sweelhoeve Grietje 59 ( rub. 6; 2).

DSC07985.JPG- toggenburger kampioen lammeren.
2017 Heeten landelijke CW-geitenkeuring. Kampioen Toggenburger lammeren is Sweelhoeve Eline 18 van gebr. Popken en reserve kampioen is Suzanne 72 van J.C. Vonk.

You tube filmpje van Kampioenschap Toggenburger geiten in Heeten 2017 en hieronder ziet u op de foto de definitieve plaatsing.

DSC08063.JPG- toggenburger geiten.
2017 Heeten landelijke CW-geitenkeuring. Kampioenschap Toggenburger geiten.

1. Sweelhoeve Eline 5 ( 3 j.; 1)
2. Sweelhoeve Grietje 38 ( ≥ 4 j.; 1)
3. Sweelhoeve Grietje 45 ( 3 j.; 2)
4. Suzanne 42 ( 2 j.; 2)
5. Sweelhoeve Grietje 48 (2 j.; 1)
6. Bregje 19 vd Enkhoeve ( 1 j.; 1)
7. Sweelhoeve Elsje 86 ( ≥ 4 j.; 2)
8. Sweelhoeve Grietje 55 ( 1 j.;1.)
9. Suzanne 59 ( 1 j.;2)
10. Sweelhoeve Elsje 103. ( 1 j.; 2.)

DSC08065.JPG
2017 Heeten landelijke CW-geitenkeuring. Kampioen Toggenburger geiten is Sweelhoeve 5 en reserve kampioen is Sweelhoeve Grietje 38. Beide geiten zijn van gebr. Popken.

 

Van het bestuur

L. van Weperen. El Barca 80.
Lenze van Weperen met El Barca 80.

7 augustus 1948 – 4 januari 2018.

Wij willen u informeren over het toch nog plotselinge overlijden
van onze geitenvriend en fijne bestuurslid Lenze van Weperen.
Lenze heeft jarenlang met zijn El Barca’s en Boukje’s een grote bijdrage
geleverd aan onze Toggenburger fokkerij in de breedste zin des woords.
Op veel keuringen was Lenze vaak met zijn vrouw Frieda een vaste waarde.
We zullen hem missen en wensen zijn naaste familie veel sterkte.

Het bestuur van de fokgroep Toggenburger.

 

Rouwkaart Lenze van Weperen. januari 2018

Bokken en bokmoeders

nationale-cw-geitenkeuring-barneveld-13-9-14-346-1.jpg
CW-nationale geitenkeuring Barneveld september 2014. Rubriek toggenburger geiten geboren in 2006-2011. 1a. Sweelhoeve Grietje 30; 1b. Bregje 9 vd Enkhoeve; 1c. Roelientje 84; 1d. Suzanne 14; 1e. Bregje 10 vd Enkhoeve; 1f. Roelientje 91; 1g. Roelientje 92; 1h. Sarie 182; 1i. Renske 14; 1j. Betty 35.

Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de fokgroep
en
de regel blijft bestaan dat de eigenaar van een nieuwe bokmoeder B dit vóór 1 oktober bij het bestuur van de fokgroep moet aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.

Bokken per 1 januari 2017

Bokmoeders per 1 januari 2017 

Boklammeren per 1-5-2017 ( gegevens verwerkt tot 10 april 2017)

Eisen bokken en bokmoeders per 1 januari 2017

Bokmoeders B per 1 oktober 2017

Aantal model bokken en geiten t/m 2017

Uit de opgevraagde gegevens van het stamboek registratie programma GReIS
blijken deze bokken in oktober 2017 aanwezig te zijn.

Maar klopt deze lijst?
We verzoeken u, als laatst bekende eigenaar, de mutaties spoedig, maar vóór 31 december 2017 door te geven aan uw stamboeksecretaris.

 

 

Modelgeiten

Sinds 2008 is de status Modelgeit of Modelbok te behalen voor de Toggenburger geit of bok.

Deze titel wordt door de fokgroep uitgereikt en is bedoeld om geiten en bokken met een Algemeen Voorkomen (AV) van 90 punten of meer extra in het zonnetje te zetten.
De model geiten en bokken vormen samen de top van de Nederlandse Toggenburger fokkerij, waardoor men kan zeggen dat de dieren letterlijk en figuurlijk model staan voor het Toggenburger ras. In 2008 zijn voor het eerst certificaten uitgereikt aan de eigenaren van levende Modelgeiten en Modelbokken. Op dat moment kwamen alle geiten en bokken in aanmerking die met 90 of meer punten voor algemeen voorkomen waren opgenomen en in 2008 in leven waren.
In de toekomst worden de geiten en bokken welke 90 punten of méér hebben voor het AV jaarlijks aan de bestaande lijst van modeldieren toegevoegd.
Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de fokgroep.
Hieronder vindt u de lijst van alle aanwezige en gestorven Modelgeiten en alle geiten die 90 of meer punten behaalden, voor het algemeen voorkomen, sinds het ontstaan van de Nederlandse Toggenburgerstamboek.

Aantal model bokken en geiten t/m 2017

Fotoalbum met modelgeiten.

Klik op de naam van de geit om de stamboekopname en de afstamming te bekijken.

Opname Stamboek met puntenwaardering:
naam:.. levensnummer:..alg.v:..type:.. ontw:..benen:..schh:..SO:..datum opname:.. eigenaar bij opname:..

Anke 30 vd Nieuwe Eisch 3 jr. 2244596-NL6130

Anke 30 vd Nieuwe Eisch  12244596-NL6130   92 93  90   89   88  71   01/09/2012  J. Dijkgraaf

Anke 33 2 jr. NL101631984893 fam.Dijkgraaf,Epe

Anke 33 vd Nieuwe Eisch  NL101631984893    91 92 89   88   90   69     01/09/2012   J. Dijkgraaf

Asmi NL101632026082 4 jr.

Asmi   NL101632026082    90    91   91  89  89   72   20/06/2015   Fam. Den Braber

Bella 83

Bella 83   2243250-NL0083      90   92   90   87   90   73     15/06/2013    A. Houtman

Boukje 38

Boukje 38    0068664-NL06299     90    90   89  88  94   73   104     29/08/2009    L. van Weperen

Bregje 10 vd enkhoeve

Bregje 10 vd Enkhoeve   NL100015387510    92  93   90   92   92  71 (krh)    31/05/2014    A.G.M. Koekkoek

Bregje 13 vd Enkhoeve 3 jr. NL100040555223 geb.21-3-014 v.Sweelh.Diablo NL100021757499 m.Bregje 4 vd Enkhoeve NL100014570214

Bregje 13 vd Enkhoeve   NL100040255222     90     90     90   87    92    74 ( krh)   08-07-2017  A.G.M. Koekkoek

Cobie 60

Cobie 60    0044310-NL97060    90   92   85   88   89   71      25/05/2004    A. Zijpp- Schreur

Cobie 81

Cobie 81    2174958-NL000152      90   92   88   87   89   70      11/08/2007    K. Schreur

Dirkje 11 vd Zeeg

Dirkje 11 vd Zeeg    1010336-NL93183     91    93   92  88   89   75      03/07/2004    L. van Erk

Dirkje 15 vd Zeeg

Dirkje 15 vd Zeeg    1010336-NL93185    90   91   91   87  88   73      01/07/2006    L.van Erk

El Barca 28

El Barca 28    0068664-NL00072     91   92   93   87  91   75       20/07/2002    L. van Weperen

Eliza 1

Eliza 1     1793158-NL97018       92   90   92   86  90   74      29/05/1999    Fam. Den Braber

Eliza B8

Eliza B8     1793158-NL03092        90    92   91  84  92   71      26/06/2004    Fam. Den Braber

Eliza B81

Eliza B81     1793158-NL05121      91   91   92   88   92   72   107    21/08/2010    Fam. Den Braber

Elsje 47

Elsje 47     1242403-NL95004       90   89   92   87  88   72     26/06/1999    J. Lanting

Elsje 58

Elsje 58    0702487-NL03009       92   94   90   90  94   72       06/08/2005     Gebr. Popken

Elsje 71

Elsje 71    0702487-NL08180      92   92   92   90  94   72     19/08/2010    Gebr. Popken

Elske 48

Elske 48      2185215 NL01022     92   94   92   89  91   74       08/07/2006    Fam. Speelman

Beilen_2009_NCW10.1.jpg- Elske 58 Hoenderdaal Wink.

Elske 58    2185215 NL04032     90   90   92  88   90   75   107    22/08/2009    H. R. Hoenderdaal-Wink

Filis

Filiz   1010336-NL98883      93   94   93   90   92   73     14/08/2011    J. van Burgsteden

Fiona NL100019528061 3 jr.

Fiona    NL100019528061      92   93   90   90  92   70        27/07/2015    J. van Burgsteden

Flora vd Lage Landen 2 jr. NL101631680 geb.26-1-2014 v.Veneur NL101632026084 m.Fleur vd Lage L NL101631680111

Flora vd Lage Landen    NL101631680130    90   91   89   88  90   70    25/06/2016   H. G. Schenk

Gunda

Gunda     1904727-NL96005      91   92   90   90  88    70      08/07/2000     J. van Burgsteden

Helga

Helga     1010336-NL93193       96   97   94   93  94   74      16/06/2005    J. van Burgsteden

Ineke

Ineke    1010336 NL93194        94   94   95   91  93   75      09/07/2003    J. van Burgsteden

Foto ontbreekt van
Janneke 62     0077057 NL96152      90   91   90   90  92   72     24/09/2003    R.Ponne- de Vries

Foto ontbreekt
Jetje   0183587-NL95006     90   93   90   88   88   71     26/09/2000     K.L. Ritsema

Johanna 546

Johanna   E329D 546      A93    b+  ab   ab  a    ab   b+  ab   a    ab     04/08/1987   J.van Burgsteden

Foto ontbreekt van
Joke 2 van de Veenhoeve    0167091-NL98051    92   93   89   90  92   69     17/06/2000     J. Mulder

Jungfrau

Jungfrau     1010336-NL93191       94   94   96   96  90   75       19/07/2007    J. van Burgsteden

Kina 2 2 jr. NL100105975502 geb.08-03-2015 v.Fokke P NL100105975502 m.Kina 82 NL100037192282 -

Kina 2   NL100105975502    93    93   92   90   94   71 ( krh)     29/07/2017   S.A. Poelstra

Kina 6

Kina 6     NL100007139806      92  93   90   87   94  72      17/08/2013     S.A. Poelstra

Kina 82 3 jr. NL100037192282 geb.22-02-2014 v.Tjedmar Johan NL100011520100 m.Kina 11 NL100007539811

Kina 82     NL100037192282     91    93    91   91   89   71 ( krh)    29/07/2017   S.A. Poelstra

Kina 103

Kina 103      0104793-NL0103     90   92   89   88  91  71   100    30/08/2009     S.A. Poelstra

Foto ontbreekt van
Martje 5     1669543-NL99051     Martje 5      90   91   91   87  91   77       17/08/2001      O.B. Jansen

Nellie 51

Nellie 51    1764091-NL05051       90   92   88   87   92  76      30/08/2008     K. van Dongen

Ostara

Ostara     1010336-NL93192        96   97   97   96  92   74       19/07/2007    J. van Burgsteden

Renske 19. R. Hollander.

Renske 19  DP94-652    A91  ab  a  a  a  ab  b+  ab  ab  ab  08/06/1996   H. Hollander

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Renske’s Dolly ‘JH‘     0507895-NL0633    90   91   89   90   92   76       01/06/2011     J. Hazendonk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Renske 13 ‘JH’     0507895-NL05058       94   95   96   92  94   75     20/09/2008     J. Hazendonk

Rianne

Rianne     1010336-NL98856        92   92   90   90  92   72        14/08/2011     J. van Burgsteden

Roelientje 84

Roelientje 84     NL109976550877     90   92   90   86  89  71      03/08/2013    J. de Vries

Sarie 122

Sarie 122     1881716-NL96010      94   93   94   88  91   72        29/05/1999    D. de Jong

Sarie 124

Sarie 124      1881716-NL97002       91   92   90   88   87   72        09/09/2000    D. de Jong

Sarie 131

Sarie 131     1881716-NL99006        92   92   93   89  92   76       07/03/2002    D. de Jong

Sarie 135

Sarie 135      1881716-NL00012     91   92   92   88  90    73      20/07/2002    D. de Jong

Sarie 144

Sarie 144     1881716-NL03004      94   94   95   93  92   75        30/08/2008    D. de Jong

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sarie 146     1881716-NL04002      93   94   94   88   94   73    94     28/06/2008     J. Hazendonk

Sarie 149

Sarie 149      1881716-NL04006     94   96   95  94   88   74       30/08/2008     D. de Jong

Sarie 153

Sarie 153     1881716-NL05153        92  94    92   92  90   72        30/08/2008    D. de Jong

Sarie 155 7 jr. 1884335 NL0124 S

Sarie 155     1884335-NL0124       92  94    89   90  92   72      24/08/2012    J. Krikken

sarie 161

Sarie 161    1881716 NL7161        91   92   90   90   89   72    96     28/08/2010     D. de Jong

Sarie 162

Sarie 162     1881716 NL7164        94   94   94   93  93   73       27/08/2011    D. de Jong

Sarie 182

Sarie 182     NL100011420095      92  93   92   90   92  71       29/07/2013     Gebr. Popken

Sarie 190 NL100011120119 geb.27-4-2016 v.Veneur NL101632026084 m.Sarie 149 1881716NL04006

Sarie 190     NL100011120119       93  94    89   90  94   70         02/09/2916     D. de Jong

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sarie’s Casparina ‘JH’    NL100030057944      93   92   94   92  94   72     15/09/2012    J. Hazendonk

Sarie's Hinke JH NL10015-7539763 geb. 10-3-2013 v. Johan NL100157539763 m.Sarie 144 1881716NL03004 3 jr.

Sarie’s Hinke JH    NL100157539763     90    89   89  90  93   70     09/07/2016    Fam. J. Hazendonk

Sita v Welgelegen

Sita van Welgelegen    GV94-314   A92    ab   ab    a   a    ab   ab   ab   ab  b+    2/07/1997    P. v. d. Bunt

Stientje 555 0077057 NL96174 geb. 20­5­1996 7 jr.

Stientje 555     0077057-NL96174     90   91   88   92  86   69       06/09/2005    Comb.Ponne

Sweelh. Grietje 38 NL100021857472 geb.12-02-2012 v.Tjedmar Jorn NL10001182010 m.Sweelhoeve Grietje 30 NL100008113807

Sweelhoeve Eline 5      NL100010205767     93    94    94    91    90   72 ( krh)   09/09/2017   Gebr. Popken

Sweelhoeve Elsje 86 NL100021057476 3 jr.

Sweelhoeve Elsje 86   NL100021057476     92  94   91   87   90  70       22/08/2015     Gebr. Popken

Sweelhoeve Grietje 30

Sweelhoeve Grietje 30    NL100008113807    94   94   93   92  94   71     29/07/2013    Gebr. Popken

Sweelhoeve Grietje 33 NL100008713816

Sweelhoeve Grietje 33    NL100008713816    91  90   94   90   92   76      24/08/2012   Gebr. Popken

Sweelh. Eline 5 NL100010205767 geb.07-02-2014 v.Edulan NL1000850713816 m.Sarie 182 NL100011420098

Sweelhoeve Grietje 38  NL100021857472    92   93   90   90   92   71 ( krh)  09/09/2017    Gebr. Popken

Thea

Thea     1904727-NL95002      93  94    91   90  90   71       08/07/2000     J. van Burgsteden

Trea

Trea     1904727 NL97007         92   92   91   90  91   71        08/07/2000    J. van Burgsteden

Wietske

Wietske 1    25  53-0      A       ab   ab    a   ab   a    ab   ab         24/08/1985     E. Rijpstra

Modelbokken

Sinds 2008 is de status Modelgeit of Modelbok te behalen voor de Toggenburger geit of bok.
Deze titel wordt door de fokgroep uitgereikt en is bedoeld om geiten en bokken met een Algemeen Voorkomen (AV) van 90 punten of meer extra in het zonnetje te zetten.
De model geiten en bokken vormen samen de top van de Nederlandse Toggenburger fokkerij, waardoor men kan zeggen dat de dieren letterlijk en figuurlijk model staan voor het Toggenburger ras. In 2008 zijn voor het eerst certificaten uitgereikt aan de eigenaren van levende Modelgeiten en Modelbokken. Op dat moment kwamen alle geiten en bokken in aanmerking die met 90 of meer punten voor algemeen voorkomen waren opgenomen en in 2008 in leven waren.
In de toekomst worden de geiten en bokken welke 90 punten of méér hebben voor het AV jaarlijks aan de bestaande lijst van modeldieren toegevoegd.
Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de fokgroep.
Hieronder vindt u de lijst van alle aanwezige en gestorven Modelbokken die 90 of meer punten behaalden, voor het algemeen voorkomen, sinds het ontstaan van de Nederlandse Toggenburgerstamboek.

Aantal model bokken en geiten t/m 2017

Fotoalbum met modelbokken.

Klik op de naam van de bok om de stamboekopname en de afstamming te bekijken.

Opname Stamboek met puntenwaardering :
naam:.. levensnummer:..alg.v:..type:.. ontw:..benen:..schh:..SO:..datum opname:.. eigenaar bij opname:..
Albert

Albert OZ92  040  A  92        a   ab   b+   a    ab   ab   b+   ab   b+     91 cm   J. van Burgsteden

 

2. Blake from Montana.

Blake from Montana  NL100011829951   90   92   90   89   81 ( krh)   15-07-2017    Fam. J. Hazendonk

Canfil

Canfil NL101632026091  92     94     92     88    81 (krh)     16-07-2016   J.C. Vonk

Cobies freerk

Cobie’s Freerk 0044310-NL01014  92     94     88     93    81   11-08-2004   K. Schreur

Cobies Harrie

Cobie’s Harry 0044310-NL0146   90     91     88     90    82   12-08-2006   K. Schreur

Coen 0104793-NL0072

Coen 0104793-NL0072 90     92     88     90    81           21-10-2009    Comb. Ponne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eduard  0104793-NL00044  92     92     93     88    87    12-08-2003   Mevr. M. van Vliet-Floor

Figo VW

Figo VW  0068664-NL98004   90     92     90     89    83     12-08-2000   J.G.M. Turk

Fokke P. 27 mei 2017

Fokke P.   NL 100037992288   92    94    91    89   80 ( krh)     15-07-2017    Fam. J. Hazendonk

Gluckauf (Small)

Gluckauf 1881716-NL3001  93     94     92     90    85     25-09-2004   J. van Burgsteden

johan

Johan   NL10015-339790   90     92     88     88    77 (krh)   19-07-2014   J. Hazendonk

Kluivert VW

Kluivert VW  0068664-NL04251   90     90     91     89    85      02-08-2008   L. van Weperen

Foto ontbreekt van

Lars v Donderboer  1312838-NL97046   90     90     92     88    84       21-08-1999   R. Hollander

Nilodor

Nilodor  1010336-NL98877   93     94     92     90    88   114   19-08-2010   J. van Burgsteden

Nino v Donderboer

Nino v Donderboer  1312838-NL99120  91     92     93     88    88     23-08-2003   R. Hollander

a Paul P NL10003792295 geb.18-02-2015 v.Tjedmar Jelte NL100011120140 m. Kina 6 NL10000714986 2 jr.

Paul P.    NL10003792295   92    94    93   89   82 ( krh)  12-08-2017    S.A. Poelstra

  Sabreur

Sabreur  NL101632026088   91     93      92    87    83     23-08-2015   Mevr. M. Besseling

Sarie's Hindrik JH NL100157839764 2 jr (1)

Saries Hindrik JH   NL100157839764    91     92     90     89    78     08-08-2015   R. Hollander

Stienjes Gerko

Stientje’s Gerko   0077057-NL01736    90     90     92     86    88      26-07-2003    Comb. Ponne

Foto ontbreekt van

Stientje’s Rapke 4   0077057-NL0450    92   93    92   89   85   09-08-2014   Mevr. M. van Vliet-Floor

stientje rapke 8

Stientje’s Rapke 8   0077057-NL0412     91     92     90     88    82     12-08-2006    R. Leystra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sven vd Nieuwe Eisch  1010336-NL88396      92     93     90     92    82  110    10-08-2009   J. van Burgsteden

Sweelhoeve Diablo 702487 NL09196

Sweelhoeve Diablo   0702487-NL09196    92     92     94     90    86      13-08-2011    Gebr. Popken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tjedmar Bart   1881716-NL04001     90     93     92     87    86     23-07-2011   J. Hazendonk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tjedmar Bokke   1881716-NL04005     90     91     90     88     81    29-07-2006    J. Hazendonk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tjedmar Egbert   1881716-NL06170     90     92     90     88    86     13-08-2011    H.J. Schenkel

Tjedmar Johan

Tjedmar Johan  NL100011520100      93     95     92     91    82      10-08-2013     S.A. Poelstra

Tjedmar Meint NL100011620145 geb.3-4-2011 v.Sweelh. Diablo NL100021757499 m.Sarie 161 1881716NL7161 5 jr.

Tjedmar Meint    NL100011620145      91     92     89     88    78 (krh)   13-08-2016    J. Dijkgraaf

Tjedmar Obe NL100011820118 geb.8-4-2013 v.Veneur NL101632026084 m.Sarie 162 1881716NL7164 2 jr.

Tjedmar Obe   NL100011820118     91     92     90     87    82 (krh)   14-08-2015    R. Geerling

Tjedmar Siep 1881716 NL08171

Tjedmar Siep   1881716-NL06171    90     93     89     87    83   13-08-2011   Ver. Secr. Noord-Holland

Tjedmar Ybert

Tjedmar Ybert  1881716-NL01003     93     94     93     90    88     09-08-2004     K. Schreur

Tjedmar Yke

Tjedmar Yke   1881716-NL01002    90     94     90     87    86    21-10-2006    R. Geerling

Veneur

Veneur   NL101632026084     91     92      91    89    86      26-06-2013     J. van Burgsteden