Categorie: Aan-en verkoop

Aankoop/Verkoop fokdieren

Voor aan-en verkoop van Toggenburger geiten verwijzen we u naar de rubriek  Toggenburgergeiten op Marktplaats.

Ook kan de secretaris van de Fokgroep u adressen van fokkers geven die mogelijk fokmateriaal te koop hebben.


12 juni 2022: We willen NOG-leden in de gelegenheid stellen hun geregistreerde Toggenburger dieren via deze website te koop aan te bieden.

Hiervoor hebben we enkele voorwaarden opgesteld:
De advertentie blijft max. 6 weken staan.
Bij een geslaagde aan- of verkoop de advertentie direct afmelden.
Aanleveren van duidelijke foto’s en tekst naar: cjhoorweg@hetnet.nl