Categorie: Archief

Archief

b142 Kringkeuring 15 augustus 2009
Kringkeuring 15 augustus 2009. Eigenaarsgroepen.

Uitnodiging ledenvergadering 9 november 2019.


In memoriam: Gepassioneerd geitenman Jan van Burgsteden

Op 29 december 2019 is Jan van Burgsteden op 83 jarige leeftijd overleden.
Jan zijn hele leven heeft feitelijk in het teken van geiten gestaan, zowel als topfokker van Toggenburger geiten als ook als spinfunctionaris binnen de NOG. Sinds 1967 heeft Jan met zijn vrouw Rika in “De Voorpost” in Eesveen gewoond en sinds 1963 al behept met “het geitenvirus”, totaal ruim 57 jaar!
Vanaf 1972 was hij, tot de opheffing van de provinciale bonden, verantwoordelijk voor de stamboekadministratie van de Overijsselse Bond en later ook van de Bonden van Drenthe, Gelderland, Noord- en Zuid Holland.
Van 1982 tot 2004 was Jan landelijk stamboekadministrateur van de NOG en als zodanig feitelijk “ een wandelende almanak” voor geiten fokkend Nederland. Hij kende van tientallen fokfamilies de afstamming in vaak een 10-tal generaties of nog meer!
Logisch dat daardoor in de hoogtijdagen van de NOG in de 80’er jaren van de vorige eeuw bij Jan en Rika de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat “ roodgloeiend” stond met vragen m.b.t. de fokkerij, Jan genoot ervan!
Voor alle verdiensten voor de NOG is Jan erelid geworden en op 29 april 1998 geridderd voor alle werk voor de geitenfokkerij in Nederland. Ook als keurmeester en stamboekinspecteur is Jan “ vanaf het eerste uur” actief geweest. Met zijn karaktervolle persoonlijkheid en uitgesproken visie heeft hij voor alle rassen en het Toggenburger ras in het bijzonder honderden opnames verzorgd! De resultaten werden altijd in heel heldere bewoordingen gedeeld met de fokkers.
Niet onvermeld mag blijven de verdiensten die hij heeft gehad voor de Toggenburger geitenfokkerij, het geitenras dat Jan het meest dierbaar was.
Vanaf de oprichting van de fokcommissies was hij toegewijd adviseur van deze fokcommissie waar hij ook tientallen jaren “ het bokken- en bokmoederboek” voor heeft verzorgd met een duidelijke herkenbare “ van Burgsteden uitstraling”.
Tot slot is het belangrijk de fokkerij prestaties m.b.t. Toggenburger geiten van Jan van Burgsteden te noemen. Gedurende zijn hele leven heeft hij vast gehouden aan “zijn true type”  met de nadruk op robuustheid met behoud van voldoende melkopdruk.
Door hem gefokte bokken die een grote invloed op de fokkerij hebben gehad zijn bijvoorbeeld Nivard die met name tot wasdom is gekomen in de fokkerij van wijlen Jan Lanting en bot en robuustheid gebracht heeft en Albert ontsproten aan de roemruchte fokkerij van wijlen mevrouw Klaassens in Gieten.
Een van de laatste topgeiten van Jan was de geit Filiz, een modelgeit opgenomen met 93 punten, en verantwoordelijk voor een heel eigen foklijn.
“De Voorpost”,  de stal van Jan van Burgsteden, is sinds 2012 het eerste fokcentrum van Nederlandse Toggenburgers dat erkend is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Namens de NOG en de fokgroep Toggenburger in het bijzonder wil ik Jan danken voor alles wat hij “ voor geitenfokkend  Nederland” gedaan heeft.

Doede de Jong,
Voorzitter fokcommissie Toggenburger.

Toggenburger KS, Bokmoeder en Bokmoeder B.

Toggenburger bokken geboren in 2019 of eerder alfabetisch.
Toggenburger bokken geboren in 2019 of eerder op leeftijd.
Toggenburger boklammeren geboren 2020.
Toggenburger geitenlammeren geboren in 2020.
Toggenburger huidige Modelgeiten 2020.
Toggenburger alle Modelgeiten vanaf invoering certificaat tot 2020.
Toggenburger Modelbokken 2020. 
Toggenburger geiten geboren in 2019.
Toggenburger geiten geboren in 2018.
Toggenburger geiten geboren in 2017.
Toggenburger geiten geboren in 2016.
Toggenburger geiten geboren in 2015.
Toggenburger geiten geboren in 2014.
Toggenburger geiten geboren in 2013.
Toggenburger geiten geboren in 2012.
Toggenburger geiten geboren in 2011.
Toggenburger geiten geboren in 2010.
Toggenburger geiten geboren in 2009.
Toggenburger geiten geboren in 2008 en 2007.
Fokgroep Toggenburger geiten: Grafiek met gegevens per 1 mei 2020.

Het bestuur van de Fokgroep heeft het volgende voorstel JVRxJVR=JVR uitgewerkt en aan de leden voorgelegd met het verzoek hun mening te geven in de vorm van een VOOR-, TEGEN- of NEUTRALE stem ( 1 stem per lidnummer).
137 Toggenburger geitenfokkers hebben deze uitnodiging ontvangen, daarvan er totaal 46 hun stem hebben uitgebracht:
39 stemmen VOOR, 6 TEGEN en 1 NEUTRAAL.
We kunnen concluderen dat 1/3 van de aangeschreven geitenfokkers hun stem hebben uitgebracht en dat dit voorstel met ruime meerderheid is aangenomen.
Vervolgens zullen wij het NOG bestuur verzoeken om bij de volgende Algemene Ledenvergadering dit besluit te bekrachtigen en het gaat per 01-01-2021 in werking.