Categorie: Bokken en bokmoeders

Bokken en bokmoeders

 

DSC05966 def
Bokkenkeuring Lexmond 2019, kampioenschap Toggenburger bokken.

Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de fokgroep
en
de regel blijft bestaan dat de eigenaar van een nieuwe bokmoeder B dit vóór 1 oktober bij het bestuur van de fokgroep moet aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.

Predicaten
Aan dieren van de stamboekrassen kunnen predicaten worden verstrekt, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
De predicaten S, BM en KS worden automatisch verstrekt, de overige predicaten moeten worden aangevraagd bij het stamboeksecretariaat.
Bij verandering van het predicaat wordt een nieuw afstammingsformulier ter beschikking gesteld.


Bokken per 1 januari 2017

Bokmoeders per 1 januari 2017 

Boklammeren per 1-5-2017 ( gegevens verwerkt tot 10 april 2017)

Eisen bokken en bokmoeders per 1 januari 2017

Bokmoeders B per 1 oktober 2017

Aantal model bokken en geiten t/m 2017

Uit de opgevraagde gegevens van het stamboek registratie programma GReIS
blijken deze bokken in oktober 2017 aanwezig te zijn.
Maar klopt deze lijst?
We verzoeken u, als laatst bekende eigenaar, de mutaties spoedig, maar vóór 31 december 2017 door te geven aan uw stamboeksecretaris.

Boklammeren per 29 maart 2018.
In het stamboek registratie programma GReIS aanwezige Toggenburger Boklammeren per 29 maart 2018.

Bokken per 29 maart 2018
In het stamboek registratie programma GReIS aanwezige Toggenburger Bokken per 29 maart 2018.

Boklammeren per 15 mei 2018 
In het stamboek registratie programma GReIS aanwezige Toggenburger Boklammeren per 15 mei 2018.

In het stamboek registratie programma GReIS aanwezige Toggenburger dieren per 14 juni 2018:
Boklammeren per 14 juni 2018.
Boklammeren per 14 juni 2018
Bokken per 14 juni 2018

In het stamboekprogramma GReIS aanwezige Toggenburger dieren per 1 oktober 2018:
Lijst Bokmoeder B, modelgeiten, modelbokken.
Aantal modelgeiten en bokken.

In het stamboekprogramma GReIS aanwezige Toggenburger dieren per 11 november 2018:
Toggenburger boklammeren geboren in 2018
Toggenburger bokken geboren in 2017 of eerder
Toggenburger BM, BMB. KS alfabetisch
Toggenburger BM, BMB. KS op leeftijd

Toggenburger bokken geboren in 2018 of eerder per 10-01-2019.

Gegevens uit ZooEasy per 25 april 2019:
Toggenburger boklammeren geboren in 2019.

Gegevens uit ZooEasy per 13 mei 2019:
Toggenburger boklammeren geboren in 2019. 
Toggenburger bokken geboren 2018 of eerder gegevens.
BM, BMB, KS per 13 mei 2019.

Gegevens uit ZooEasy per 28 mei 2019:
Toggenburger boklammeren geboren in 2019. 
Toggenburger bokken geboren in 2018 of eerder.

Gegevens uit ZooEasy per 20 juni 2019.
Oudere Toggenburger bokken geboren in 2018 of eerder
Toggenburger boklammeren geboren in 2019.

Gegevens uit ZooEasy per 18 augustus 2019
Voorlopig opgenomen Toggenburger boklammeren geboren in 2019.
Oudere Toggenburger bokken geboren in 2018 of eerder.
BM, BMB, KS.

Gegevens uit ZooEasy per 28/29 augustus 2019:
Voorlopig opgenomen Toggenburger boklammeren geboren in 2019 met score bovenbalk. 
Toggenburger bokken geboren in 2018 of eerder met punten bovenbalk.

24 oktober 2019: Lijst met nieuwe bokmoeder B en modelgeiten.

Gegevens uit ZooEasy per 3 november 2019:
Voorlopig opgenomen boklammeren geboren in 2019 per 3 november 2019 met score bovenbalk.
Oudere Toggenburger bokken per 3 november 2019 met score bovenbalk.
KS, Bokmoeder, Bokmoeder B per 3 november 2019.

Eisen bokken en bokmoeders per 01/01/2020.

29 februari 2020: Toggenburger boklammeren geboren in 2020 per 29 februari 2020

29 maart 2020: Toggenburger boklammeren geboren in 2020 per 29 maart 2020

29 april 2020:
KS, Bokmoeder, Bokmoeder B.
Tog bokken geboren in 2019 of eerder *op leeftijd.
Tog bokken geboren in 2019 of eerder *alfabetisch.
Tog. boklammeren geboren 2020.

29 mei 2020: Toggenburger boklammeren geboren in 2020.

28 juni 2020: Toggenburger boklammeren geboren in 2020.

28 juli 2020: Toggenburger boklammeren geboren in 2020.

9 augustus 2020:
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder op leeftijd.
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder alfabetisch.

8 september 2020:
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder op leeftijd.
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder alfabetisch.

11 oktober 2020:
Toggenburger boklammeren geboren in 2020.
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder alfabetisch.
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder op leeftijd.

8 november 2020:
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder.
Toggenburger bokken geboren in 2020 of eerder.

KS, Bokmoeder, Bokmoeder B per 10 november 2020

1 januari 2021:
Toggenburger bokken geboren voor 2021 alfabetisch
Toggenburger bokken geboren voor 2021 op leeftijd

3 maart 2021: 
Toggenburger boklammeren en bokken per 03-03-2021 alfabetisch.
Toggenburger boklammeren en bokken per 03-03-2021 op leeftijd.

24 oktober 2021:
Toggenburger geiten BMB per 1 oktober 2021

17 januari 2023: Predicaten BMB, Modelgeiten, KS.