Categorie: Bokken en bokmoeders

Bokken en bokmoeders

DSC06495
2017 Lexmond; rubriek oudere Toggenburger bokken

Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de fokgroep
en
de regel blijft bestaan dat de eigenaar van een nieuwe bokmoeder B dit vóór 1 oktober bij het bestuur van de fokgroep moet aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.

Bokken per 1 januari 2017

Bokmoeders per 1 januari 2017 

Boklammeren per 1-5-2017 ( gegevens verwerkt tot 10 april 2017)

Eisen bokken en bokmoeders per 1 januari 2017

Bokmoeders B per 1 oktober 2017

Aantal model bokken en geiten t/m 2017

Uit de opgevraagde gegevens van het stamboek registratie programma GReIS
blijken deze bokken in oktober 2017 aanwezig te zijn.

Maar klopt deze lijst?
We verzoeken u, als laatst bekende eigenaar, de mutaties spoedig, maar vóór 31 december 2017 door te geven aan uw stamboeksecretaris.

 Boklammeren per 29 maart 2018.
In het stamboek registratie programma GReIS aanwezige Toggenburger Boklammeren per 29 maart 2018.

 Bokken per 29 maart 2018
In het stamboek registratie programma GReIS aanwezige Toggenburger Bokken per 29 maart 2018.

  Boklammeren per 15 mei 2018
In het stamboek registratie programma GReIS aanwezige Toggenburger Boklammeren per 15 mei 2018.

Boklammeren per 14 juni 2018
In het stamboek registratie programma GReIS aanwezige Toggenburger Boklammeren per 14 juni 2018.

 Bokken per 14 juni 2018
In het stamboek registratie programma GReIS aanwezige Toggenburger Bokken per 14 juni 2018.