Categorie: Fokgroep Toggenburger Geiten

Landelijke Fokgroep Toggenburger

Landelijke Fokgroep Toggenburger

Welkom op de website van de Landelijke Fokgroep Toggenburger, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Geitenfokkerij (NOG)
De Toggenburgergeit is een rustige, vriendelijke, stevige en compacte gebouwde geit die prima als melkgeit of als zogende geit gehouden kan worden. Daarnaast staat het ras bekend om haar dubbeldoel kwaliteiten voor melk en vlees. Op deze site vindt u informatie over de Nederlandse Toggenburgergeit.
De Toggenburger fokgroep
De bewaking, instandhouding en het eventuele verbeteren van het ras is in overleg met alle Toggenburgerhouders binnen de NOG en in handen van de Toggenburger fokcommissie welke samengesteld is uit de leden. Deze hebben tot taak de bewaking van het Toggenburgerras zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De bestaande regels en afspraken worden periodiek op hun verdiensten beoordeeld en indien nodig aangepast. Na gebleken geschiktheid worden deze regels en afspraken aan het fokreglement (na goedkeuring van de vergadering) toegevoegd en /of gewijzigd.
De fokgroep
Iedere Toggenburger geitenhouder welke lid is bij een aangesloten vereniging binnen de NOG is automatisch lid en heeft inspraak.

FOKREGLEMENT Toggenburger 2018.

FOKREGLEMENT Toggenburger 2019.

FOKREGLEMENT Toggenburger 2021.

FOKREGLEMENT Toggenburger per 28-05-2022.

FOKREGLEMENT Toggenburger per 01-05-2023.