Categorie: Nieuws

Nieuws

Dag van het Schaap, ook met Geiten. Ermelo 2018. Raspresentatie Toggenburger Fokgroep.
 • 3 april 2017: Nieuwe website Fokgroep Toggenburger Geiten.
 • zie archief.
 • 15 mei 2018 bij Fokgroep Toggenburger geiten FOKREGLEMENT Toggenburger 2018
 • 16 mei 2018 bij Bokken en Bokmoeders  Boklammeren per 15 mei 2018.
 • 21 mei 2018 bij Nieuws SZH: Uitleg over het paraplubestand en SZH: Formulier paraplubestand geit
 • 26 mei 2018: Foto’s van de Studiedag in Zweeloo bij familie Popken.
 • 30 mei 2018 bij Van het bestuur  Opgaveformulier voor opnamedag  Fokgroep Toggenburger 2018
 • 7 juni 2018 !!!Let op de e-mailadressen voor de bestuursleden die eindigen op ……..@toggenburger.nl zijn buiten werking!!!
 • 11 juni 2018 Fotoverslag van de Dag van het Schaap, ook met Geiten, Ermelo 9 juni 2018, waar het Toggenburgerras gepresenteerd werd.
 • 14 juni 2018: Vergeet niet dat “Eigenaren van nieuwe modeldieren hiervoor een certificaat kunnen krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de Fokgroep ( en kopie van het laatste keuringsrapport meesturen) én de regel blijft bestaan dat de eigenaar van een nieuwe bokmoeder B dit vóór 1 oktober bij het bestuur van de Fokgroep moet aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.”
 • 14 juni 2018 bij Bokken en Bokmoeders Boklammeren per 14 juni 2018 en Bokken per 14 juni 2018
 • 22, 23 & 24 juni 2018. Het Toggenburger ras wordt tijdens de Farm- en Countryfair in Aalten gepromoot. Zie agenda.
 • 4 juli 2018. Herinnering voor de opnamedag die in september georganiseerd zal worden. Opgaveformulier voor opnamedag Toggenburger geiten in september 2018.
 • 13 augustus 2018: Opnamedag:
  Het bestuur wil inventariseren of er belangstelling is voor “een opnamedag” in september 2018 waarbij rond gereden wordt langs de geitenhouders die zich tijdig hebben aangemeld.Voorwaarden voor huiskeuringen:
  • Opnamen voor Toggenburger geiten en/of bokken.
  • Alleen wanneer er tijdens keuringen geen gelegenheid voor opnamen was.
  • Minder dan tien Toggenburger dieren per geitenhouder.
  • Kosten opname aan huis per stop/per geitenhouder is € 50,–U kunt tot en met 15 augustus 2018 melden bij het secretariaat van Fokgroep Toggenburger t.a.v. dhr. A. Koekkoek per e-mail: akoekkoek@home.nl of u en zo ja hoeveel dieren u wilt aanbieden voor stamboekopname of herkeuring tijdens deze opnamedag.
 • 15 augustus 2018: De Stichting Landelijke Geitenkeuring nodigt alle geitenfokkers uit om met hun CW-dieren deel te nemen aan de Nationale Geitenkeuring in Zwolle. Het is bij uitstek de gelegenheid om hier onze Nederlandse Witte, Toggenburger-, Bonte-, Nubische-, Boer-, en Melkgeiten te promoten.
  Zij vragen u om bij deelname uw dieren vóór 1 september op te geven via ons digitale inschrijfformulier of  zijlstra37@home.nl
  Bij opgave vermelden e-mailadres/ ras/ naam/ nummer/ geboortedatum.
  Deelnemers ontvangen tijdig bericht over aanvoertijd, tijdschema keuring en dergelijke.
  Het inschrijfgeld is € 3,– per dier. Graag vooraf overmaken op rekeningnummer NL76 ABNA 0591 0981 80 t.n.v. St. Land. Geitenkeuring.
 • 18 augustus 2018: Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober 2018 aanvragen bij het bestuur van de fokgroep.
  Eigenaren van een nieuwe bokmoeder B kunnen dit vóór 1 oktober 2018 bij het bestuur van de fokgroep aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend.

 

 

You tube filmpje van Kampioenschap Toggenburger geiten in Heeten 2017 en hieronder ziet u op de foto de definitieve plaatsing.

DSC08063.JPG- toggenburger geiten.
2017 Heeten landelijke CW-geitenkeuring. Kampioenschap Toggenburger geiten.

1. Sweelhoeve Eline 5 ( 3 j.; 1)
2. Sweelhoeve Grietje 38 ( ≥ 4 j.; 1)
3. Sweelhoeve Grietje 45 ( 3 j.; 2)
4. Suzanne 42 ( 2 j.; 2)
5. Sweelhoeve Grietje 48 (2 j.; 1)
6. Bregje 19 vd Enkhoeve ( 1 j.; 1)
7. Sweelhoeve Elsje 86 ( ≥ 4 j.; 2)
8. Sweelhoeve Grietje 55 ( 1 j.;1.)
9. Suzanne 59 ( 1 j.;2)
10. Sweelhoeve Elsje 103. ( 1 j.; 2.)