Categorie: Van het bestuur

Van het bestuur

12 november 2022:

erevoorzitter Doede 2022
Oorkonde erevoorzitter dhr. Doede de Jong. Met fotocollage van door hem gefokte Modeldieren.

 

24 januari 2021: Nu de Fokgroep Toggenburger inmiddels 25 jaar bestaat heeft het bestuur de belangrijkste gebeurtenissen over deze 25 jaar overzichtelijk gebundeld: 25 jaar Fokgroep Toggenburger in vogelvlucht 1996/2005; 2006/2015; 2016/2020.


20 oktober 2020:  Publicatie over bestuursvoorstel voor het vakblad Geitenhouderij
door Doede de Jong, voorzitter Fokgroep Toggenburger.


4 september 2020: Tot onze spijt wordt de algemene ledenvergadering van de Fokgroep Toggenburger, die op zaterdag 14 november 2020 zou plaatsvinden, geannuleerd.
We vinden het niet verantwoord gezien de corona ontwikkelingen om de vergadering door te laten gaan.
Het bestuur bereidt een bestuursvoorstel voor waarover u binnenkort wordt ingelicht en kunt stemmen.
We houden u op de hoogte.


25 april 2020: In de media hebben we allemaal notitie kunnen nemen van de maatregelen die zijn ingesteld na de uitbraak van het coronavirus. Eén van die maatregelen is dat evenementen tot 1 september 2020 niet door kunnen gaan.
Gevolg is dat geiten- maar ook bokkenkeuringen helaas niet doorgaan.
Het bestuur van de Landelijke Fokgroep Toggenburger geiten is tot het besluit gekomen om in 2020 dispensatie te verlenen voor Toggenburger boklammeren die zijn geboren uit erkende bokmoeders en voor de voorlopig opgenomen éénjarige Toggenburger bokken.
We hopen dat we volgend jaar weer (bokken)keuringen mogen en kunnen organiseren waar deze bokken definitief in het stamboek worden opgenomen.


1995-2020

25 jarig bestaan van de Landelijke Fokgroep Toggenburger Geiten
Na de oprichting van de Fokgroepen door de NOG werd de eerste bijeenkomst met alle Fokgroepen op 20 mei 1995 in Heerde gehouden.
Het nieuwe bestuur dat door de NOG werd benoemd bestond uit:
Doede de Jong, Jan Lanting, Henk Schenk, Teunis Rorije en Hans Half.
Voortaan zouden de fokkers van de Toggenburger het fokbeleid bepalen, in plaats van de Geitenfokverenigingen en de bonden.
Jarenlang werd het als knelpunt ervaren dat niet-Toggenburger fokkers zich een mening moesten vormen over het fokkerijbeleid voor de Toggenburger geit, dat is nu verleden tijd………..


IN MEMORIAM: Gepassioneerd geitenman Jan van Burgsteden

Op 29 december 2019 is Jan van Burgsteden op 83 jarige leeftijd overleden.
Jan zijn hele leven heeft feitelijk in het teken van geiten gestaan, zowel als topfokker van Toggenburger geiten als ook als spinfunctionaris binnen de NOG.
Sinds 1967 heeft Jan met zijn vrouw Rika in “De Voorpost” in Eesveen gewoond en sinds 1963 al behept met “het geitenvirus” , totaal ruim 57 jaar!
Vanaf 1972 was hij, tot de opheffing van de provinciale bonden, verantwoordelijk voor de stamboekadministratie van de Overijsselse Bond en later ook van de Bonden van Drenthe, Gelderland, Noord- en Zuid Holland.
Van 1982 tot 2004 was Jan landelijk stamboekadministrateur van de NOG en als zodanig feitelijk “ een wandelende almanak” voor geiten fokkend Nederland. Hij kende van tientallen fokfamilies de afstamming in vaak een 10-tal generaties of nog meer!

Logisch dat daardoor in de hoogtijdagen van de NOG in de 80’er jaren van de vorige eeuw bij Jan en Rika de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat “ roodgloeiend” stond met vragen m.b.t. de fokkerij, Jan genoot ervan!
Voor alle verdiensten voor de NOG is Jan erelid geworden en op 29 april 1998 geridderd voor alle werk voor de geitenfokkerij in Nederland. Ook als keurmeester en stamboekinspecteur is Jan “ vanaf het eerste uur” actief geweest. Met zijn karaktervolle persoonlijkheid en uitgesproken visie heeft hij voor alle rassen en het Toggenburger ras in het bijzonder honderden opnames verzorgd!
De resultaten werden altijd in heel heldere bewoordingen gedeeld met de fokkers. Niet onvermeld mag blijven de verdiensten die hij heeft gehad voor de Toggenburger geitenfokkerij, het geitenras dat Jan het meest dierbaar was.
Vanaf de oprichting van de fokcommissies was hij toegewijd adviseur van deze fokcommissie waar hij ook tientallen jaren “ het bokken- en bokmoederboek” voor heeft verzorgd met een duidelijke herkenbare “ van Burgsteden uitstraling”. Tot slot is het belangrijk de fokkerij prestaties m.b.t. Toggenburger geiten van Jan van Burgsteden te noemen. Gedurende zijn hele leven heeft hij vast gehouden aan “zijn true type”  met de nadruk op robuustheid met behoud van voldoende melkopdruk.
Door hem gefokte bokken die een grote invloed op de fokkerij hebben gehad zijn bijvoorbeeld Nivard die met name tot wasdom is gekomen in de fokkerij van wijlen Jan Lanting en bot en robuustheid gebracht heeft en Albert ontsproten aan de roemruchte fokkerij van wijlen mevrouw Klaassens in Gieten. Een van de laatste topgeiten van Jan was de geit Filiz, een modelgeit opgenomen met 93 punten, en verantwoordelijk voor een heel eigen foklijn.
“De Voorpost”  de stal van Jan van Burgsteden, is sinds 2012 het eerste fokcentrum van Nederlandse Toggenburgers dat erkend is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Namens de NOG en de fokgroep Toggenburger in het bijzonder wil ik Jan danken voor alles wat hij “voor geitenfokkend Nederland” gedaan heeft.
Doede de Jong,
Voorzitter fokcommissie Toggenburger.

 

mijn_collage.jpg 2020 JvB
Foto©  1936-2019